„Tento týden míří přes naše město poslední nákladní vozy naložené půdou. Hlína se vozila do vybraných lokalit poblíž frýdeckého hřbitova a dále do Bašky přes Skalici,“ informovala tisková mluvčí frýdecko–místeckého magistrátu Kateřina Piechowicz. „Všechno proběhlo podle připraveného harmonogramu. Škody na komunikacích nejsou nijak zásadní. Mimoto máme dohodu s krajem, podle kterénámkraj případné škody uhradí,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu Miroslav Hronovský. Rozvezená ornice není znehodnocená, ale bude dále sloužit svému účelu. Minulý rok se o ni mohli přihlásit majitelé pozemků z okolních obcí.