Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval v menším množství pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období. Z lesních druhů – buk, vrba, javor, jasan a habr, v městských parcích rozkvétají platany. Ovocné stromy vytvářejí značné množství pylu, avšak z alergologického hlediska nejsou příliš nebezpečné. Ke konci týdne jme zachytili pyl jehličnatých stromů, ojediněle i ořešáků a řepky olejky.

Pro nejbližší období očekáváme stále vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Pyl břízy zůstane na našem území dominantním alergenem. Hojný bude stále pyl dubu, buku, jírovce a ořešáku. Začnou rozkvétat smrky a posléze i borovice. Postupně bude klesat koncentrace pylu habru, jasanu a vrby. Začátek pylové sezony trav očekáváme letos už v druhém květnovém týdnu.