„Veterinární opatření bylo vydáno k zabránění dalšího vzniku i šíření račího moru. Ochranné pásmo bylo vytvořeno v celém úseku Tichávky, od pramene po její soutok s řekou Lubinou. Zakazuje se přemísťování ryb i dalších vodních živočichů z tohoto ochranného pásma do jiných vod, po lovu ryb je potřeba provést mechanickou očistu a dezinfekci rybářského náčiní,“ informoval Petr Vorlíček ze Státní veterinární správy v Praze.

Krajská veterinární správa stanovila opatření proti račímu moru na dobu půl roku.

Odstraňování následků větrné kalamity na kopci nad česko-slovenským hraničním přechodem Šance / Milošová, 6. 9. 2023.
Následky větrné kalamity. Zákaz vstupu do lesů v Beskydech, potrvá týdny

Podle místostarosty Kunčic Petra Tryščuka byla nákaza zjištěna v lokalitě říčky u mostu pod kostelem v dolní části obce. „Těch raků tady nikdy nebylo nějak moc, ale mor vyhubí i to málo, co jsme u nás měli. Pro nás je to nepříjemné i tím, že Tichávka teče přes obecní nádrže, které mají sloužit v budoucnu jako ekologická nika, tedy oblast se souhrnem životních podmínek umožňujících životaschopnou existenci živočichů,“ sdělil místostarosta.

Spoluobčany a veřejnost varoval, aby se nepokoušeli nalezené nemocné raky zachraňovat a vracet je zpátky do vody: „To je jeden z důvodů, proč se račí mor v Česku šíří. Tím druhým je vypouštění akvarijních raků, což jsou nepůvodní druhy v našich podmínkách, do volné přírody. Lidé tak mohou v dobré víře vyhubit celou račí populaci v daném úseku řeky.“

Pojez fest, ilustrační foto.
Letošní tour Pojez festů završí nálož lahůdek v Ostravici

Veterináři v této souvislosti zdůrazňují, že račí mor zabíjí jen a pouze tyto tvory. „Zdrojem závažného infekčního plísňového onemocnění napadajícího raky v Evropě jsou jejich invazivní příbuzní původem ze Severní Ameriky. Ti američtí bývají vůči nákaze odolní, evropští nikoliv,“ upřesnil Petr Vorlíček z veterinární správy.

Účinný prostředek na boj s račím morem zatím neexistuje. „Napadeným roste na těle plíseň a do vody uvolňují pohyblivé spory. Plíseň je výhradně račím parazitem, ostatní živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce. K šíření přispívá například vypouštění raků z akvárií či vypouštění ryb, které pobývaly v kontaminované vodě,“ pokračoval Vorlíček. Spory račího moru se mohou rozšířit i přes rybářské náčiní, sítě či gumáky.