„Úroveň projektů se stále zvyšuje a někdy je obtížné vybrat ty nejlepší. Růst zájmu o granty odráží stálý zájem veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie jak z řad jednotlivců, tak významných firem v České republice,“ uvedl předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý. V rámci třetího ročníku se ucházelo o grant Fondu Zelené energie 81 projektů v kategorii osvěty, 14 v oblasti výzkumu a 25 spadá zaměřením do oblasti výstavby. Na Moravě uspěly tři projekty z oblasti osvěty a dva z kategorie výzkumu. Ocenění v oblasti výzkumu získal také projekt Osvětová činnost v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení, který předložila Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.

Šanci měly projekty neziskového charakteru. Výše poskytnuté finanční podpory je u výzkumu a výstavby obnovitelných zdrojů limitována částkou jeden milion korun na jeden projekt. U osvětových a vzdělávacích programů poskytuje Rada nejvýše 500 tisíc korun na jeden projekt.

Milan Mika ze společnosti ČEZ Prodej uvedl, že v roce 2008 odebrali zákazníci téměř 43 GWh Zelené energie, což je ve srovnání s rokem 2007 nárůst o třicet procent. Na konci roku 2008 se k Zelené energii přihlásilo 1815 zákazníků, z toho 1683 domácností, 88 maloodběratelů z řad podniků a 44 velkoodběratelů.