Dosud tamní zastupitelé schválili pouze stanovení pravidel rozpočtového provizoria města na první čtvrtletí roku 2016. Návrh rozpočtu počítá s příjmy, které mají přesáhnout 70 milionů korun, z toho 46,5 milionu korun pokryjí daňové příjmy.

Zbytek tvoří nedaňové a kapitálové příjmy, které se mají snížit, a dotace.

Město loni hospodařilo s přebytkem ve výši 16,5 milionu korun, který zapojuje do návrhu rozpočtu na letošní rok a bude použit k úhradě investičních potřeb. Na splátku dlouhodobého úvěru z těchto peněz poputuje 2,3 milionu korun.

Kromě klasických dotací za výkon státní správy, dotace z úřadu práce na mzdy veřejně prospěšných prací, dotací na knihovnu, zalesňování a podporu informačního centra zbývá poslední milionová dotace na výstavbu krytého plaveckého bazénu.

Do kolonky dotačních příjmů zařadilo město i plánovanou dotaci na výstavbu chodníku do Staré Vsi ve výši 3,7 milionu korun se spoluúčastí města, která se má vyšplhat na 2,8 milionu korun.

Miliony na bazén

K největším výdajovým položkám patří kromě činnosti místní správy a provozu základní školy také investice do silnic.

Chystají se opravy povrchu komunikací Polní, Doliny, Petřín a Lyčka a také výstavba parkoviště v areálu hřiště za 2,2 milionu korun.

Podle návrhu rozpočtu má výrazně vzrůst částka za provoz sportovních zařízení, v Brušperku totiž od loňského září funguje nový bazén. Vedení města už před třemi lety, tedy těsně před místním referendem, v němž se lidé vyslovili pro stavbu bazénu, uvedlo, že předpokládaná roční ztráta činí přibližně 2,1 milionu korun.

Návrh rozpočtu počítá s tím, že na konci roku bude rezervní fond ve výši 6,3 milionu korun. Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2016 můžou lidé uplatnit buď písemně, a to do 18. března, nebo ústně při jednání zastupitelů města, které se uskuteční 21. března.