Rozhodnutí vychází ze současné politické situace. Po rozpadu koalice mezi hnutím ANO a sociálními demokraty a vzniku nové menšinové vlády usedlo v radě jen osm zástupců - pět z ČSSD a tři z Našeho města F-M. „Poměrově je zastoupení v radě vyrovnáno a ani jedna z těchto stran netrvala na obsazení křesel do plného jedenáctičlenného stavu," uvedla mluvčí frýdec-ko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Podle zákona o obcích ale musí být počet členů rady obce lichý, jedno místo zůstane i nadále neobsazené. Městská kasa ušetří ročně na odměnách tří členů rady přes 150 tisíc korun.

Tajná volba? Shoda

Nově se mění nejen počet radních, ale i jednací řád zastupitelstva. Vedení města na březnovém jednání zastupitelů navrhovalo, aby se ve většině případů hlasovalo tajně. Po ostré a dlouhé diskusi, plné protestů zejména z opozičních řad, byl tehdy návrh stažen. A po jednáních zastupitelských klubů koalice od tajné volby ustoupila. „Shodli jsme se všichni, že už nikdo nebude usilovat o plošné tajné hlasování na jednání zastupitelstva," uvedl primátor Michal Pobucký. „Zastupitelé opozičních stran říkají, že nebudou hlasovat jako jeden muž podle své stranické příslušnosti, ale budou nad každým návrhem přemýšlet a hlasovat podle svého vědomí a svědomí," doplnil.

Fakt, že tajná volba nebude, frýdecko-místecká opozice uvítala. „Momentálně se to jeví jako dílčí úspěch, nicméně pro budoucnost je velmi důležitý," uvedlo v prohlášení hnutí ANO. Bývalý primátor za ANO Radim Vrbata už při březnovém jednání zastupitelů řekl, že transparentnost hlasování umožňuje lidem dohlížet na práci zastupitelů a plnění volebního programu a kontrolovat nakládání s majetkem a financemi města.