Pět vítězných ekologických projektů, které školy v rámci soutěže předkládaly, získalo finanční podporu, ze které budou navržené projekty realizovány. Jedním z pěti vítězů je projekt Zelená brána vypracovaný ZŠ Raškovice.

Škola je zapojena do projektu likvidace nepůvodní invazivní rostliny křídlatky, která vytlačuje původní chráněné druhy rostlin v povodí řeky Morávky. V návaznosti na tento projekt žáci u příležitosti Dne stromů vysadí na školním pozemku jako ukázku vhodné druhy původní zeleně – habry, lísky. Ty současně poslouží jako „zelená brána“ oddělující rušnou vozovku od areálu školy.

V dopoledních hodinách proběhne v prostorách školy eko konference, které se zúčastní žáci školy a zástupci realizátorů projektu Záchrana lužních stanovišť.

Samotná akce se uskuteční ve čtvrtek 22. října v 10 hodin v areálu Základní školy a mateřská školy Raškovice.