„V sociální oblasti se pohybuji čtyři roky. Předtím jsem jedenáct let jsem pracoval ve státní správě. Mám rád práci s lidmi, hlavně sociálně potřebnými, proto jsem si průběžně doplnil vzdělání v sociální oblasti na Ostravské univerzitě,“ poznamenal Kamil Raszka s tím, že jako sociální pracovník působil už na karvinském magistrátu.

V posledních dvou letech vede Azylový dům pro matky a Denní stacionář Radost. „Ve stacionáři poskytujeme sociální službu osobám se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením od 10 do 40 let. V současné době máme dvacet pět klientů. V azylovém domě pro matky poskytujeme pobytové služby matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacitu máme 6 matek, celkem s dětmi jich ubytováváme patnáct,“ připomněl Razka. A od letošního února v prostorách na Čapkově ulici funguje nová sociální služba – Dům na půl cesty. Rovněž ten má Kamil Raszka na starosti.

„Mou pracovní náplní je řídit tato střediska a koordinovat podřízené při jejich práci. Zodpovídám za kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, za nové formy a metody práce, které zavádím do praxe,“ shrnul vedoucí středisek. „Dále mám na starosti koncepci strategie výchovy a dalšího vzdělávání. Jsem zodpovědný za zavádění standardů kvality do praxe.“

Na dotaz, zda jej v poslední době zvlášť zaujal příběh konkrétního člověka, odpověděl, že by mohl uvést příklad jedné klientky. „Byla přijata do azylového domu jako týraná matka se svou nezletilou dcerou. Poskytli jsme jí pomoc a podporu a sociální poradenství. Klientka se naučila samostatnosti, odpoutala se od násilníka, s naší pomocí si našla vlastní bydlení, kde v současné době již bydlí sama se svou dcerou,“ uvedl 36letý Kamil Raszka. „Ne všechny případy končí ale šťastně,“ upozornil.

Myslí si, že sociální služby se i v Třinci stávají klíčovým pomocníkem lidí, kteří by se jinak o sebe jen těžko dokázali postarat. „Město Třinec sociální služby významně podporuje. Funguje zde komunitní plánování, kde je zpracován plán dalšího rozvoje sociálních služeb. V tomto plánu se vychází z aktuálních poznatků a potřeb vycházejících od občanů. Tímto reaguje na přímou potřebnost konkrétní sociální služby ve městě. Jsem přesvědčen, že význam sociálních služeb v příštích letech poroste,“ konstatoval Kamil Raszka. A je rád, že může být u toho. „Tato práce mě velmi naplňuje a baví, rád pomáhám druhým lidem. Práce to není jednoduchá, ale z každého úspěchu mám velkou radost,“ zdůraznil.

Kam dál: Nemají kam jít, v Třinci jim mohou pomoci