Podle ní byl podán s cílem poškodit školu. Rodiče dětí ujistila, že krok bývalého ředitele „nijak nesouvisí se vzděláváním žáků a neovlivní v žádném případě chod školy".

„Spor z roku 2011 odváděl pozornost vedení od plánů a naplňování vize školy, proto jsme se rozhodli jej ukončit. Nevyužili jsme našeho zákonného práva odvolat se proti rozhodnutí soudu a navyšovat tak náklady pro školu. Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník řádně splnila svou povinnost stanovenou soudem. Magistru Krplovi vyplatila soudem přiznanou náhradu mzdy, kterou mu v souladu s platnými právními předpisy a zákony řádně zdanila, odvedla z ní sociální a zdravotní pojištění. Správnost našeho postupu potvrdili nezávislí daňoví poradci i judikatura Nejvyššího soudu České republiky."

Dagmar Tobolová uvedla, že Tomáš Krpel podal exekuční návrh k vymožení údajné pohledávky na zaplacení částky zhruba 201 tisíc korun, což jsou zákonné odvody. „Tento návrh je zcela neoprávněný a škola se samozřejmě brání příslušnými právními kroky. Podali jsme návrh na zastavení této neopodstatněné exekuce. Sám soudní exekutor zaslal protistraně návrh s výzvou na zastavení exekuce. Mgr. Krpel neuznal svou chybu, se zaslaným návrhem nesouhlasí. Záležitost se tedy protahuje, bude postoupena k rozhodnutí exekučnímu soudu," uvedla s tím, že škola bude také požadovat po exřediteli náhradu svých nákladů exekuce, včetně nákladů právního zastoupení advokátem. „Zjevně neoprávněně podaný exekuční návrh Tomáše Krpla považujeme za šikanózní, s cílem co nejvíce poškodit jméno Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník na veřejnosti," tvrdí Dagmar Tobolová. A zdůraznila, že kdokoli se chce přijít osobně přesvědčit o stavu, vybavení a chodu Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, bude vítán, a to nejen během Dne otevřených dveří 27. listopadu, „ale i kdykoliv jindy". Na vyjádření už reagovala Eva Janíková, která Tomáše Krpla v soudních sporech zastupovala. Ta naopak tvrdí, že pravda je na straně exředitele školy. „Považuji za slušnost respektovat rozsudek soudu. Je na místě, aby paní ředitelka uvážlivě volila slova, pokud se týká neoprávněných výroků o osobě Mgr. Krpla," uvedla Eva Janíková.