Sdružení Region Beskydy se snaží získávat finance z aktuálně vypsaných dotačních titulů Evropské unie i státu. I když uspěje a dotace na projekty získá, musí ale použít peníze z vlastních zdrojů na jejich předfinancování. Evropské a státní peníze pak zpětně obdrží teprve při závěrečném vyúčtování projektu. „Sdružení Region Beskydy ale na toto předfinancování nemá dostatek vlastních peněz, proto jej chceme podpořit dotací města,“ vysvětlil zastupitelům náměstek primátorky Miroslav Dokoupil. Na které konkrétní projekty nakonec peníze poputují, prozatím ale není možné říci, protože státní a evropské dotační tituly bývají vypisovány průběžně a uchazeči na ně musejí reagovat aktuálně.