Konkrétně každý pacient může podepsat trojstrannou dohodu, která bude uzavírána mezi pacientem, nemocnicí a Moravskoslezským krajem. Podpisem této dohody pacient souhlasí s přijetím daru od Moravskoslezského kraje ve výši regulačního poplatku, tedy 30 korun. Pacienti mají také možnost dar nepřijmout a regulační poplatek uhradit. Ostatní regulační poplatky dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, tzn. regulační poplatek ve výši 90 korun za ústavní pohotovostní službu a 60 korun za hospitalizaci v nemocnici, jsou však pacienti i nadále povinni nemocnici hradit.

Moravskoslezský kraj na tyto poplatky dar poskytovat nebude. „Předloha dohody, to je dokument, který pacient bude podepisovat, je již nyní připraven ve všech ambulancích nemocnice, v naší ústavní lékárně a také na našich internetových stránkách – www.nemfm.cz,“ potvrdil ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku Miroslav Přádka.

Pozornost poplatkům by také měly věnovat osoby, které pacientům vyzvedávají léky. Vyzvedávající osoba, která nechce za pacienta hradit poplatek 30 korun za položky na receptu, jako tomu bylo dříve, musí mít s sebou tzv. plnou moc. Tento dokument podepisuje pacient, pro kterého jsou léky určeny a vyzvedávající osoba. Na základě této plné moci pacient vyzvedávající osobu zmocňuje k uzavření dohody, a tedy i k přijetí daru – regulačního poplatku ve výši 30 korun. „Jednoduše řečeno, bez plné moci musí vyzvedávající osoba poplatek 30 korun v lékárně za pacienta zaplatit. Předepsané léky však může tato osoba vyzvednout, ať plnou moc má nebo ne. Předloha plné moci je opět již umístěna na internetových stránkách naší nemocnice. Je také možné si ji vyzvednout v naší lékárně,“ uzavřel Přádka.