„Veškeré práce probíhají v souladu s harmonogramem, přičemž díky hezkému počasí, dobré organizaci práce a vysokému pracovnímu nasazení všech zúčastněných byla řada prací provedena oproti harmonogramu s časovým předstihem,“ prozradil Hynek Milata z Lesostaveb, které mají celou akci ve Stovkách na starosti.

A co se vše ve Stovkách již upravilo? „Tak byla provedena demontáž stávajících sloupů osvětlení, demontáž fotbalových branek, vykácení stromů a křovin, odvodnění stávající plochy hřiště drenážním potrubím. Na ploše hříště byly vybudovány vyrovnávací podkladní vrstvy z kameniva, byly osazeny nové osvětlovací stožáry včetně kabelových rozvodů a moderních osvětlovacích těles. Na přístupových cestách ke hříšti byla položena zámková a bylo provedeno osazení obrubníků kolem hříště. Nyní je vše je připraveno k položení umělého trávníku, takže lze předpokládat, že pokud bude vše pokračovat v nasazeném tempu, budou mít frýdecko-místečtí fotbalisté rekonstruované hříště plně k dispozici již v průběhu října letošního roku,“ dodal Milata.