„Úpravy ulice 8. pěšího pluku v Místku jsou v plném proudu. V březnu byly zahájeny práce na třetí etapě revitalizace, to je v úseku od křižovatky s ulicí Malý Koloredov po ulici Hlavní,“ konstatovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Tato třetí etapa prací začala koncem zimy přeložkami inženýrských sítí a úpravou horkovodní šachty před lékárnou polikliniky, která byla na konci uplynulého roku vlivem nepříznivých klimatických podmínek přerušena. Tyto práce si ještě žádná podstatná dopravní omezení nevyžádaly.

Právě v těchto dnech se však dělníci přesunuli o kus dál. „Zhotovitel stavby začal s úpravou přilehlé Pivovarské ulice, což už je spojeno s dopravními změnami,“ upozornila mluvčí. Příjezd na Antonínovo náměstí je v nyní dopravním značením přesměrován přes vedlejší parkoviště. „Po provedení úprav Pivovarské ulice bude příjezd na parkoviště možný pouze po této ulici. Stávající vjezd na parkoviště z ulice 8. pěšího pluku bude zrušen,“ popsala probíhající změny Jana Matějíková.

Těmito změnami ovšem dopravní uzavírky na ulici 8. pěšího pluku nekončí. Ulice je prozatím ještě celá průjezdná, jak ale budou práce na její rekonstrukci pokračovat, řidiči se letos ještě dočkají uzavírky v úseku mezi Hlavní ulicí a ulicí Malý Koloredov. Termín uzavírky bude ještě upřesněn. „Revitalizace celé ulice 8. pěšího pluku bude dokončena do poloviny letošního roku,“ doplnila Jana Matějíková.

Revitalizace ulice 8. pěšího pluku začala po jednotlivých etapách už minulý rok. Po dokončení prací dostane zcela nový charakter. Z rozbité nevýrazné spojnice mezi Hlavní a Ostravskou ulicí se postupně stává úpravný městský bulvár. Vozovky, chodníky i zeleň jsou nově rozvrženy. Vznikají tu nová parkovací místa, ulice dostává novou vozovku i chodníky, proměnou procházejí vstupy do důležitých objektů i autobusové zastávky a rekonstruují se křižovatky i kanalizace. Provedenými úpravami by se tu měla by zvýšit bezpečnost chodců a naopak částečně snížit tranzitní doprava a rychlost projíždějících vozů. V lokalitě mimoto postupně vznikne téměř tři sta nových parkovacích míst. Celková investice je v hodnotě přesahující sto milionů korun a město na ni získalo dotaci.