Stavební práce splavu, jemuž se také říká „U Žida", by podle Povodí Odry měly být dokončeny v polovině roku 2018. Podnik v souvislosti s pracovním ruchem žádá obyvatele Frýdku-Místku a okolí o pochopení a shovívavost při výstavbě. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně bude výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Celkové předpokládané náklady se budou dotýkat padesáti milionů korun.

„Účelem stavby je náprava současného nevyhovujícího stavu objektu a zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Současně bude zajištěna stabilita koryta vodního toku Ostravice. Při návrhu technického řešení bylo zohledněno umístění stavby v oblasti hojně navštěvované obyvateli nejen Frýdku-Místku, ale i cykloturisty, kteří směřují do Beskyd. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti vodáckého využití vodního toku," upřesnil ředitel frýdecko-místeckého závodu Povodí Odry Dalibor Kratochvíl s tím, že odtokové poměry dotčeného území se rekonstrukcí nijak nezmění.

„Nevyhneme se však dočasným omezením, neboť jediný příjezd na staveniště bude pro techniku pouze z levého břehu toku po místní komunikaci přejezdem přes ochrannou hráz s cyklostezkou. Nejen na křížení cyklostezky, ale i na uvedených komunikacích lze očekávat zvýšený pohyb nákladních vozidel. Provoz lávky přes Ostravici zůstane bez omezení," ujistil Dalibor Kratochvíl. Trasa příjezdu nákladní techniky v průběhu rekonstrukce bude situována z ulice 28. října po ulici Ke Splavu. Na dotčených komunikacích bude provedeno dopravní značení a komunikace budou během výstavby čištěny zhotovitelem stavby.