Předmětem podpory u obou dotací je realizace úspor energie v objektech škol.

První dotace na projekt Základní škola Třinec Podlesí – rekonstrukce pavilonu 2 (mateřská školka) a stavební úpravy měla za cíl zastřešení jednotlivých objektů školy, vyřešení tepelné a protivlhkostní ochrany stavby, zamezení problémů se zatékáním a nevhodným zateplením. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na zhruba 11 milionů korun, městu Třinec byla poskytnuta podpora z Evropské unie ve výši 6,63 milionu a příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 390 tisíc korun. Město Třinec uhradí z vlastních zdrojů kolem čtyř milionů.

Druhou dotaci na projekt Mateřská škola Slezská – oprava fasád a lodžií zahrnovala opravy fasád a lodžií objektu školy včetně zateplení a výměny balkonových dveří, opravu venkovních schodišť, anglických dvorků a okapových chodníků. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 5 milionů, městu Třinec byla poskytnuta podpora z Evropské unie ve výši 1,71 milionu a příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 100 tisíc korun. Město Třinec uhradí z vlastních zdrojů kolem 3,2 milionů.

Město Třinec se snažilo mateřské školy nechat opravit během letních prázdnin, aby již k prvnímu září mohly děti nastoupit do své školky. Od prvního září byl zahájen omezený provoz obou mateřských škol.