Společnost Renarkon se zabývá především protidrogovou prevencí a jako jediná ve městě pracuje také s lidmi, kteří drogám propadli. Těm poskytuje hlavně výměnu jehel a poradenský servis. Od letošního jara společnost hledala náhradní prostory pro své zdejší kontaktní centrum.

Reakce okolí se dosud neprojevily

Z pronajatých místností u Víceúčelové sportovní haly totiž „Káčko“ dostalo od města výpověď, neboť prostory chce využívat společnost Sportplex jako zázemí pro sportovce. Renarkonu se kvůli jeho specifickému zaměření dlouho nedařilo najít vyhovující náhradní prostory. „Od 1. října jsme v komerčním pronájmu v hotelovém domě Paskov v Místku. Snažili jsme se najít prostory s vlastním vchodem v místě, kde bychom nikoho nerušili, to se ale bohužel nepodařilo. Přesto doufám, že to může dobře fungovat i tady,“ řekla vedoucí Kontaktního centra Aneta Kalusová.

Reakce okolí se za několik málo dnů prozatím neprojevily. „Pro klienty je trochu nešťastné, že k nám nemohou přijít zvláštním vchodem. Někteří se možná zpočátku budou trochu stydět nebo obávat procházet budovou. Nemají se ale čeho bát, na vrátnici se jich nikdo na nic nebude ptát a nemusí ani bloudit po domě, protože jsme hned v prvním patře blízko schodiště. Výhodou je také dobrá dostupnost centra, hotelový dům stojí víceméně v centru města,“ ubezpečila Aneta Kalusová.

Nejbližší podobné centrum až v Ostravě

Proto, aby klienti centra pokud možno nerušili okolí, zavedli v Káčku trochu přísnější pravidla, podle kterých sem například může každý klient přijít jen jednou za den. „Vyhneme se tak tomu, že budou posedávat někde v okolí a přecházet zbytečně sem a tam,“ vysvětlila vedoucí centra. Káčko se do nových prostor stěhovalo za plného provozu. „Nezavřeli jsme ani na jeden den. Chodí k nám kolem dvaceti až třiceti klientů denně. Jsou to lidé nad patnáct let, kteří jsou závislí na nealkoholových drogách. Kromě toho občas přicházejí pro rady i jejich příbuzní, partneři nebo rodiče. Jsme jediní, kdo ve městě tyto služby poskytují, nejbližší podobné centrum je až v Ostravě,“ konstatovala Aneta Kalusová.

„S novým místem jsme spokojení, jen nás trochu trápí podlaha. Potřebovali bychom hlavně z hygienických důvodů, aby byla omyvatelná. Velkou místnost pro klienty budeme muset přehradit přepážkou, využijeme ji jen část a druhou polovinu bude mít pronajatou někdo jiný,“ podotkla vedoucí centra. Na nutné úpravy a také na nájem a energie Renarkon požádá město ještě do konce letošního roku o statisícikorunovou dotaci.

„Naše přestěhování ale není jedinou novinkou. Zavedli jsme také dva nové programy. Jedním je probační program pro mladistvé, kdy budeme pracovat s těmi, kdo spáchali trestnou činnost v souvislosti s užíváním drog. Druhým programem je terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, což je například frýdecká ulice Míru,“ upozornila Aneta Kalusová.