Řepky jsou začátkem března přihnojovány dusíkatými hnojivy, a nově rostoucí listy jsou proto plné dusičnanů. Spodní listy řepky, které po zimě odumírají jsou zase nahnilé a mohou obsahovat mykotoxiny. „Z toho všeho vyplývá, že řepka je pro zvěř sice velmi lákavá, může jí však hodně ublížit. Pastva na zelených a šťavnatých lístcích řepky olejky může zvěři způsobit těžké průjmy, a při jednostranné konzumaci způsobuje poruchy nervového systému, oslepnutí a v krajním případě až smrt,“ vysvětlil pověřený pracovník pro styk s médii Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Šilha.

Řepku zemědělci pěstují na velkých lánech a často i na několika polích vedle sebe, čímž zvěř nemá v mnohých oblastech prakticky jinou potravu. Na vině je podle myslivců i změna skladby odrůd řepky, které mají jiné složení mastných kyselin, současné odrůdy jsou pro zvěř chutnější a srnčí konzumuje větší množství hmoty s nebezpečnými glukosinoláty, které způsobují otravy.

„Myslivci se proto soustředí v oblastech s vysokými osevy řepky ozimé na doplňkové přikrmování čerstvým senem, krmnou solí a minerálními lizy v blízkosti lánů řepky. Sledují zdravotní stav zvěře a měli by včas reagovat na hrozící nebezpečí. Pokud někdo uvidí podezřele se chovající srnčí zvěř, měl by na tuto skutečnost upozornit místního mysliveckého hospodáře, který pomoc zvěři koordinuje. Vzhledem k tomu, že lov srnčí zvěře skončil k 31. prosince, nehrozí nebezpečí objevení nekvalitní zvěřiny na trhu,“ uzavřel Šilha. (mach)