Podle původních záměrů se v Třanovicích plyn vůbec uskladňovat neměl. Chtěli tam mít šachtu a těžit uhlí, ale objevily se zásoby přírodního plynu, které se těžily až do roku 1995. Zásobník plynovodem dopraveného zemního plynu se ale otevřel až v roce 2000. Tvoří jej podzemní geologická pórovitá struktura, do které se plyn opakovaně ukládá, soustava sond, plynovodů a nadzemní technologie.

Těžní věže dolů Frenštát, 14. února 2022 ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Budou si lidé sami vyrábět a prodávat energie? V Trojanovicích to zvažují

Především v zimních měsících mají zásobníky významný vliv na zabezpečení dodávek zemního plynu, protože jsou schopny pokrýt až třetinu celkové roční spotřeby zemního plynu celé republiky. „Přes léto, kdy je spotřeba plynu nižší, se do zásobníku zemní plyn ukládá, odborně řečeno vtláčí, zatímco v zimě, během topné sezóny, se z něj zemní plyn postupně těží,“ popisuje systém fungování zásobníku provozní ředitel RWE Gas Storage CZ Tomáš Diósi. V obdobích, kdy se plyn netěží, jej nepropustná jílovitá vrstva udržuje stovky metrů v podzemí.

Klíčové pro provoz celého zásobníku jsou sondy. „Pomocí nich se zemní plyn do zásobníku vtláčí a následně pak i těží. Zemní plyn se tak vlastně ukládá na původní místa, kde se před mnoha miliony let nahromadil a kde jsou pro jeho uchovávání ideální podmínky,“ vysvětluje Lumír Škovroň, vedoucí zásobníku Třanovice. Uskladněný zemní plyn má v podstatě neomezenou trvanlivost.

Zásoby se od února zvyšují

Pohyb po areálu zásobníku podléhá přísným bezpečnostním předpisům. „Ochranné obleky, pracovní obuv a ochranná přilba jsou nutností. V případě potřeby má zásobník instalované havarijní odtlakování, v každé sondě je speciální bezpečnostní podpovrchový ventil. Do bezpečnosti zásobníků investujeme desítku milionů korun ročně ,“ popisuje bezpečnostní stránku zásobníku Tomáš Diósi.

Muži má na svědomí více než dvě stě podvodů se škodou přesahující 100 milionů korun. Soud, červenec 2022.
Od pohledu sympaťák, muž z Frýdecko-Místecka vylákal z lidí stamiliony

Aktuálně jsou zásobníky RWE Gas Storage CZ, tedy nejen třanovický, naplněny na přibližně 88 procent celkové kapacity, což je 2,7 miliardy kubíků. „Od poloviny března roku 2022 jsme byli svědky rekordního tempa vtláčení,“ informuje Diósi před zimou, která mezi lidmi vyvolává pocit nejistoty.

A jakou roli RWE Gas Storage CZ v celé distribuční soustavě plynu hraje? „V řetězci je několik subjektů. Obchodník plyn nakoupí od výrobce a přepraví ho do České republiky. Pak jej uskladní, přičemž skladovatel plynu jsme právě my. Následně mu plyn vytěžíme, aby ho mohl dodat koncovému zákazníkovi,“ vysvětluje Tomáš Diósi. „Po celou dobu uskladňování u nás je plyn ve vlastnictví obchodníka, je to jako s autem, které si uschováte do pronajaté garáže,“ zjednodušeně říká Tomáš Diósi.