V japonském Tokiu se konala mezinárodní akce KWN Global Summit, které se zúčastnili i dva studenti ze základní školy Návsí.

Zástupci České republiky společně s dalšími stovkami účastníků z 16 zemí světa prezentovali formou vlastních krátkých videí své názory na život a svět i návrhy na jejich zlepšení. Čeští školáci ve svém videu upozornili na každodenní zlozvyky, které podle nich přispívají k prohlubování globálních ekologických problémů.

Mezinárodního setkání KWN Global Summit organizovaného v japonském Tokiu se zúčastnili vítězové národních soutěží KWN ze 16 zemí světa, mezi nimi i zástupci Masarykovy základní školy z Návsí. Ta se do česko-slovenského kola soutěže přihlásila s krátkým filmem Emin EKO den, který byl mezi šesti finalisty vyhodnocen jako vítězný. „Ve videu se snažíme zachytit běžný den žáka základního školství, ale tentokrát z pohledu dopadu jeho chování na životní prostředí. Chceme ukázat, že znečištění životního prostředí není jen výsledek činnosti velkých podniků, ale i našich každodenních aktivit,“ řekl Pavel Stopa, učitel z Masarykovy základní školy v Návsí, který děti do Japonska doprovodil.

Školáci z Návsí chtějí svým videem ukázat stále se prohlubující problém spotřebního způsobu života a jeho skutečný dopad na životní prostředí. „Myslíme si, že aby byl svět lepší, je třeba začít od sebe. Pokud jde o životní prostředí, máme mnoho možností. Stačí šetřit vodu, nekupovat nápoje v PET lahvích nebo nakupovat místní produkty, které nemusejí přejíždět přes polovinu světa a zanechat uhlíkovou stopu po celá staletí,“ uvedli žáci z Návsí během závěrečné prezentace svých představ pro lepší svět.

Kids Witness News (KWN) je globální vzdělávací projekt společnosti Panasonic, do kterého se od roku 1989 zapojilo více než 180 tisíc žáků základních a středních škol na celém světě. Studenti během národních soutěží natáčí 5minutové video, které má ukázat na vybraný problém v oblasti ekologie nebo komunikace a možnosti jeho řešení. Vítězná videa z národních kol jsou nominována na takzvaný KWN Global Summit, který představuje interaktivní platformu pro výměnu zkušeností a společnou diskusi mladých lidí z různých zemí světa.

„Společnost Panasonic se snaží i tímto způsobem dosáhnout svého motta „Lepší život, lepší svět“ a diskutovat o tom s generací, které by měly být otázky týkající se dalšího fungování naší společnosti primárně adresovány," dodává na závěr Jakub Pešl z Panasonic Česká a Slovenská republika.