Půjde o výstavbu nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod. „Je zpracována tendrová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, probíhá výběrové řízení na stavební dozor – správce stavby,“ řekl starosta Ladislav Olšar. Odhaduje, že stavba by mohla začít v září či říjnu tohoto roku.

„Do konce roku 2009 musíme postavit novou čistírnu odpadních vod u řeky Olše a do konce roku 2010 dokončit výstavbu deseti kilometrů nové kanalizace. Kromě nové kanalizace bude vyvložkována stará betonová kanalizace, která nesplňuje požadavky na těsnost,“ poznamenal Olšar.

Miliardový projekt revitalizace je financován EU. Zapojí se do něj osm měst a obcí regionu. „Uvidíme, jakou cenu nabídne nevhodnější uchazeč. Uvědomujeme si jednu negativní skutečnost – pokles kurzu eura vůči české koruně. Dotace byla přiznána v roce 2006 podle tehdy platného kurzu. Od té doby kleslo euro zhruba o pět korun, což může znamenat vyšší spoluúčast obcí,“ naznačil Olšar.

Shodou okolností již v úterý 22. dubna se o revitalizaci bude hovořit i v Třinci. Tamní zastupitelé mají rozhodnout o ručení města za poměrnou část úvěru Slezského vodohospodářského svazku. Částka by neměla přesáhnout 47,3 milionu korun.

(lew)