„Charita pomáhá lidem z Frýdku-Místku a okolí. Proto jsem se rozhodl, že tuto aukci podpořím,“ řekl Tomáš Cidlík. Do aukce vyřezal plastiku byzantského anděla podle studie Michaely Kopřivové, kterou nazval Anděl milosrdného spočinutí.

„Anděla mám spojeného s ženou, proto i tento anděl má ženské rysy,“ vysvětloval řezbář. Pětačtyřicet centimetrů vysokou plastiku vytvořil z tvrdého švestkového dřeva. „Dokonce jsem při jejím vyřezávání polámal dláto,“ zasmál se Tomáš Cidlík. Na sošce pracoval týden.

Milovníci výtvarného umění, anebo ti, kteří chtějí pomoci dobré věci, mohou v aukci získat za velmi výhodné ceny obrazy Antonína Kroči, Dalibora Valáška, Jiljí Haritngera, Bronislava Liberdy, Štěpána Krhuta, Jana Satiny, Luďka Majera, Aleny Schäferové, Kamily Veroniky Planerové, Ledy Pešatové, Osvalda Labaje, Miloše Šimurdy, grafiky Karla Lepíka, Jana Kobzáně, plastiky Maria Kotrby, Ivana Šuláka, Tomáše Dujky, Dušana Špůrka, Kamila Kopřivy, smalty Petra Bednáře a dalších. Do aukce věnovali své výtvarné práce také klienti Oázy pokoje Charity Frýdek-Místek.

Aukce uměleckých děl proběhne 14. října od 17 hodin v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. Výtěžek aukce bude věnován na výstavbu odlehčovací služby a týdenního stacionáře v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.