Stavební práce začnou 9. října v 9 hodin první etapou od čerpací stanice směrem k Nádražní bráně do Třineckých železáren.

„V souvislosti se stavebními úpravami dojde k částečnému dopravnímu omezení, které se dotkne jak pěších, tak řidičů. Vozovka bude v uvedených místech v obou směrech jízdy zúžena a mezi ní a staveništěm bude zřízen 1,5 metrů široký oddělený koridor pro chodce. Prosíme řidiče při průjezdu tímto úsekem o zvýšenou opatrnost,“ řekla mluvčí Třince Šárka Szlaurová.

Vjezd na parkoviště u Nádražní brány ani kapacita parkoviště nebudou omezeny. Řidiči jsou už nyní upozorněni dopravním značením na zákaz zastavení na vozovce.

Rekonstrukce chodníku bude pokračovat v dalších etapách směrem k nádraží a kruhovému objezdu. Termín dokončení je naplánován na 30. listopadu.

„Upozorňujeme řidiče, že o týden později, tedy v pondělí 16. října, bude zahájena investiční akce Moravskoslezského kraje s názvem Silnice II/468 Třinec ulice Nádražní k mimoúrovňovému křížení I/11, včetně zárubních zdí. I zde budedocházet k dopravním omezením, nejdříve úseku mezi mostem přes řeku Olši – mezi Českým Těšínem a Třincem a mimoúrovňovým křížením do průmyslové zóny Baliny. Práce budou realizovány za částečného omezení po jednotlivých etapách, které se v současné době dolaďují,“ dodala Szlaurová.

S úplnou uzávěrou se zde nepočítá. O postupu prací bude město průběžně informovat.

V pondělí 9. října začnou stavební práce na novém chodníku také v Karpentné v úseku mezi víceúčelovým objektem po autobusovou zastávku Karpentná, sídliště. Stavba chodníku ovlivní silniční provoz na přilehlé komunikaci, který bude částečně omezen. Stavební práce budou rozděleny do tří etap a potrvají do 30. listopadu.