Do akce se zapojilo zhruba dvacet policistů, zástupci Českého červeného kříže (ČČK) a Besipu. „Na dvou úsecích vysoce frekventovaných silnic rozložili svá stanoviště a od ranních hodin prováděli měření rychlosti, kontrolovali technický stav vozidel a prověřovali šoféry, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,“ přiblížil Vlastimil Starzyk z Preventivně-informační skupiny Policie ČR ve Frýdku-Místku.

Tuto běžnou kontrolu obohatili právě přítomní členové ČČK, kteří kontrolovaným ukázali, jak správně provést první pomoc – a to nejen při dopravní nehodě. Aktuálním tématem bylo vybavení autolékárničky, které bude platit od ledna 2011. Pod odborným dohledem si mohli řidiči na vlastní kůži vyzkoušet umělé dýchání na figuríně zdravotníků. „Ty, kteří měli vše v pořádku, odměnil zástupce Besipu upomínkovými předměty. Přestupci byli naopak za své prohřešky řešeni přímo na místě. V rámci akce jsme zkontrolovali přes 150 řidičů. Ve Frýdku-Místku jsme uložili deset blokových pokut v celkové výši dvacet tisíc korun. V Třinci policisté rozdali osm pokut za celkových patnáct tisíc korun,“ rekapituloval Vlastimil Starzyk.

Nejčastějším jmenovatelem porušení předpisů bylo nedodržení stanovené rychlosti a špatný technický stav vozidel. Tyto akce se uskutečnily v rámci projektu Preventivně informační skupiny Frýdek-Místek „Rychlost a alkohol zabíjí“. Realizací a následným opakováním těchto opatření chce policie přispět ke snížení nehodovosti na silnicích – a tím zvýšit bezpečnost našich cest.