V roce 2008 vzniklo přes 90 neplacených parkovacích míst v areálu bývalého autobusového stanoviště.

V dalším roce bylo vybudováno na území města téměř 100 parkovacích míst. Za zmínku stojí například 25 stání na ulici Fibichova a 49 stání v ulici V. Nezvala.

V roce 2010 byla ukončena revitalizace ulice 8. pěšího pluku, na které vzniklo 300 parkovacích míst, kde řidiči využívají bezplatného parkování.

V dnešních dnech mohou majitelé odstavit své vozy u kostela sv. Jana a Pavla v Místku. Ve středu města ohraničeného ulicemi ČSA a Janáčkova je nově k dispozici 23 parkovacích míst, přičemž dvě místa jsou vyčleněna pro tělesně postižené.

„V rámci akce bylo nutné provést kompletní vybourání stávajících asfaltových ploch a obrubníků v dané lokalitě. Prostor byl následně řešen s ohledem na památkově chráněné objekty přírodními materiály, tj. žulovými kostkami. U kostela byl symbolicky vydlážděn i kruhový objezd, aby bylo možno i tuto plochu využít pro účastníky bohoslužeb nebo koncertů. Tato plocha má podobu mozaiky tvořené barevnými kruhy, které nepůsobí výrazně, ale podtrhují důstojnost daného míst,“ uvedla Jana Matějíková, mluvčí Magistrátu města Frýdek-Místek.

Vjezd do prostoru před kostelem je povolen jen vozidlům mající povolení magistrátu ve formě karet, které jsou k dispozici u zástupců Římskokatolické církve. U příjezdu na parkoviště z ulice ČSA jsou vyčleněna parkovací místa pro zaměstnance školy, tak jak tomu bylo vždy i v minulosti, a to v pracovní dny od 6 do 18 hodin.

Ostatní parkovací místa jsou k dispozici neomezeně a bezplatně. „Náklady na vybudování nového parkoviště a s tím spojenými pracemi činily téměř 6,5 milionu korun, které byly hrazeny z rozpočtu města,“ upřesnila Jana Matějíková.

Rovněž se zmínila, že město má nachystáno nové projekty ke stavbě dalších parkovacích míst, které budou realizovány na základě finančních možností.