Ostravské Centrum bezpečné jízdy se začne stavět na jaře příštího roku. Nacházet se bude v areálu firmy Libros v Ostravě-Přívozu. Celkové náklady jsou odhadovány na více než šedesát milionů korun. Na financování se podílejí město Ostrava a společnost Libros.

„Jsme rádi, že to je právě město Ostrava, které může řidičům na severu Moravy nabídnout profesionální polygon, na kterém si mohou zvyšovat dovednosti a zlepšovat řidičské návyky. V současnosti vrcholí finální prováděcí projekt a předpokládáme, že stavbu centra zahájíme na jaře příštího roku,“ řekl náměstek pro dopravu ostravského magistrátu Vojtěch Mynář.

Ostrava a další
S dokončením se počítá na přelomu roku 2009 a 2010. „Centrum bezpečné jízdy má sloužit ke zdokonalování řidičských schopností a dovedností zejména profesionálním řidičům integrovaného záchranného systému a občanům města. Po získání certifikace zde budou pořádány i kurzy pro řidiče, kteří si po jejich absolvování mohou umazat trestné body,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Možnost umazání trestných bodů formou absolvování speciálního kurzu mají řidiči teprve od září letošního roku. Musejí však navštívit Centrum bezpečné jízdy – Polygon Most, který vlastní společnost Autodrom Most. Polygon jako jediný zatím získal potřebný certifikát. Podobné středisko by ale v blízké budoucnosti mělo vzniknout nejen v Ostravě, ale také v Berouně, Příbrami, Jihlavě, Hodoníně či Vysokém Mýtě.

Nezájem
O tom, jak velký bude mezi motoristy zájem o absolvování takových kurzů, je obtížné hovořit. Vše ale nasvědčuje tomu, že hlavní činností Centra bezpečné jízdy bude zdokonalování profesionálních a běžných motoristů. Potvrzují to i dosavadní zkušenosti provozovatelů mosteckého Centra bezpečné jízdy, které se nachází v areálu zdejšího autodromu. Kurzem do půli října prošlo zhruba sto motoristů.

„Zájem je velmi malý, jak jsme ostatně předpokládali. Z hlediska vytížení Centra bezpečné jízdy v Mostě se jedná o doplňkovou aktivitu. Ekonomicky to tedy rozhodně není tak zajímavé, jak si někteří mysleli,“ řekl generální ředitel společnosti Autodromu Most Pavel Hanka s tím, že školení není ani tak zaměřeno na zdokonalování se v samotné jízdě jako spíše na výchovu.

Zvyky a fámy
„Nosným tématem je dopravní psychologie. Změna přístupu k řízení auta a k pohybu v silničním provozu obecně. V metodice těchto školení mluvíme především o defenzivním způsobu ježdění a o osobní odpovědnosti každého účastníka silničního provozu. Jde o spoustu fám, které jsou mezi řidiči rozšířené a mohou způsobovat skutečně tragické následky. Jde o chybějící ohleduplnost, o absenci předvídavosti. To všechno chceme řidičům připomínat a vštěpovat. V důsledku pak nebude podstatné rychlejší odečtení trestných bodů, ale především změna uvažování za volantem. A to je věc, která může na silnici reálně zachraňovat životy,“ řekl dlouholetý učitel bezpečné jízdy Jiří Patera, působící na mosteckém polygonu.

K TÉMATU

Komu jsou kurzy na umazání trestných bodů určeny
„Vyhláška přesně stanovuje podmínky, které musí žadatel splňovat. Rozhodně nejde o to, že by si odmazání bodů takzvaně koupil,“ vysvětlil generální ředitel Autodromu Most Pavel Hanka s tím, že do kurzu mohou nastoupit řidiči, kteří nemají v součtu více než deset bodů a zároveň se nedopustili žádného přestupku, který byl ohodnocen šesti a více body. Samotné školení je rozděleno do dvou částí – tři hodiny teorie v učebně, čtyři hodiny jízdy na polygonu a půl hodiny pro vyhodnocení. Po absolvování dostanou řidiči potvrzení, které pak předloží příslušnému úřadu, kde podají také žádost o umazání bodů. Při splnění všech podmínek jim budou odečteny tři body. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost třicet dní ode dne vydání. Řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě. Odečet bodů na základě absolvování školení je možné provést jednou za kalendářní rok.