Rozdíl město pokryje z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let. Pro návrh zvedlo v úterý ruku 27 zastupitelů, tři se hlasování zdrželi.

„Vycházíme z reálného předpokladu plnění daňových příjmů v roce 2015. Rozpočet byl vypracován střízlivěji tak, abychom mohli i v průběhu roku investovat tam, kde bude potřeba. Pokud se bude vyvíjet příjmová stránka rozpočtu příznivě, máme připravený zásobník dalších investičních akcí. Samozřejmě budeme upřednostňovat ty, které budou částečně kryty dotacemi," uvedla starostka Věra Palkovská.