Povinná předškolní docházka pro všechny pětileté děti začne platit od prvního září. Ve Frýdku-Místku je celkem 547 pětiletých předškoláků. K zápisu, který byl v první polovině května, jich rodiče nepřivedli 61.

Dopisy rodičům a zákonným zástupcům, které informují o povinnosti docházky, rozeslali ředitelé spádových mateřských škol. „V případě, že nedostanou zpětnou vazbu, předají informace Orgánu sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Matějíková. „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte,“ uvádí Taťána Morysová z frýdecko-místeckého odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek a rodičům hrozí pokuta až do výše pět tisíc korun. Důvodem není pouze lajdáctví rodičů, ale také chybějící povědomí o změně zákona a zmatky s trvalým bydlištěm. „Je možné, že rodiče s dítětem pobývají dlouhodobě v zahraničí nebo jen bydlí na jiné adrese, než kterou nahlásili jako trvalé bydliště a tam dítě zapsali do mateřské školky,“ říká Matějíková.

V takovém případě si rodiče povinnost splnili a problém nastává v komunikaci mateřských škol. Ty si totiž musí navzájem ohlásit, že do nich rodiče přihlásili dítě s jiným trvalým bydlištěm, než je spádová oblast dané školky.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ