Plánované výdaje jsou ve stejné výši jako celkové zdroje, tedy něco přes jednu a čtvrt miliardy korun. Nejvíce peněz, 311 milionů korun, získá investiční odbor, odbor dopravy má z rozpočtu vyčleněno 198 milionů a odbor školství 142 milionů korun.

Mezi největší plánované akce patří revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská a vybudování Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší v ulici Míru a arboreta za hospicem.

Hlavním zdrojem pro frýdecko-místeckou kasu jsou opět daňové příjmy, které tvoří tři čtvrtiny z celkových příjmů města. „Objemově největší položku tvoří příjmy z výnosu DPH, které jsou pro 2015 rozpočtovány ve výši 280 milionů korun, což je ve srovnání s tímto rokem o jeden milion méně. Příjmy ze správních poplatků tvoří necelá čtyři procenta z daňových příjmů," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. V příštím roce město nepočítá s čerpáním úvěrů.

S téměř vyrovnaným rozpočtem počítají i ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tamní zastupitelé schválili výdaje ve výši 152,5 milionu korun, příjmy mají činit přes 149 milionů.