Projekt realizuje dovybavení zahrady české a polské mateřské školy herními prvky z akátového dřeva. Dotace Moravskoslezského kraje pokryje téměř 45 procent celkových výdajů na projekt.