Nela Walachová je studentkou druhého ročníku Zdravotnické školy ve Frýdku-Místku.

„Své rozhodnutí ke studiu na tuto jsem učinila ze dne na den. Dá se říci, že jsem byla ovlivněna svou maminkou, neboť to byla právě ona, která sama chtěla být celý život zdravotní sestřičkou,“ prozradila šestnáctiletá slečna.

Jak uvedla, tohoto rozhodnutí nelituje, neboť ke starým lidem měla vždy vřelý vztah.

„Již ve dvanácti letech jsem se snažila pomáhat své prababičce, která měla po mozkové příhodě. Bydlela s námi a tak jsem poznala, co to obnáší práce se starými lidmi. Stárneme všichni a věřím, že každý nemocný stařeček a babička touží minimálně po vlídném slovu a povzbuzení,“ řekla studentka.

V rámci vyučování navštívila v letošním roce společně se svou třídou nový hospic ve Frýdku-Místku, který byl otevřen pro nevyléčitelně nemocné a pacienty se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení.

„Měli jsme možnost si tam vyzkoušet všechny pomůcky a přístroje, které usnadňují práci personálu s pacienty. Byla jsem mile překvapena nejen moderním vybavením, ale i celkovým

prostředím, jako byla například zahrada. Je dobře, že se na staroušky nezapomíná a mají šanci důstojně dožít,“ řekla Nela.

Další zkušenost měla mladá studentka ve frýdecko-místecké nemocnici, kde vzpomíná i na úsměvnou historku s digitálními teploměry. „Byly jsme na pokoji 3 studentky, rozdaly jsme pacientům teploměry a vyčkávaly na signál ukončení měření, které digitální teploměry vydávají,“ řekla. Po chvíli se dočkaly, nemohly však zjistit, z kterého lůžka se signál ozval. Obcházely bezvýsledně pacienty, až se jeden z nich zeptal, zda ty zvuky nepřicházejí přes otevřené okno. „Měl pravdu – venku couvalo nákladní auto,“ dodala s úsměvem.

Jako každá slečna jejího věku, má i své zájmy. Jezdí westernové závody a navštěvuje hodiny herectví. „Sousedé mi umožnili přístup ke svým třem koním. Tato zvířata tak mi učarovala, že jsem si udělala licenci a jezdím westernové závody. Je to všechno celkem časově náročné. Většinou chodím spát po půlnoci, snažím se být do školy připravena. Pokud se člověk učí, dá se to zvládnout bez problémů. V opačném případě se ztratí již ve druhém ročníku. A já bych ráda dostudovala se slušným výsledkem,“ ukončila Nela Walachová.