S výstavbou nesouhlasí oldřichovický osadní výbor. Jeho předseda Marian Plucnar redakci řekl, že o exekuci se hovořilo na úterním jednání, které se týkalo navrhovaných terénních úprav. "Je to přerušeno, důvodem je uvalení exekuce na tyto pozemky. Bylo to tam podáno jako oficiální informace," uvedl.

Pilch: Peníze byly zaplaceny

Předseda představenstva Agricoopu Gustav Pilch ale ve čtvrtek prohlásil, že o žádnou exekuci v podstatě ani nešlo a že problém vyřešil. "Prosím vás, firma dlužila 187 tisíc na sociálce, ty byly zaplaceny. To je všechno dávno vymazáno a smazáno. Projekt chceme realizovat," řekl Pilch. Třinecký stavební úřad tak řízení k terénním úpravám pouze dočasně přerušil.

Lidé už podali námitky

Plucnar upozornil, že ani s úpravami, ani s výstavbou kravína pro stovky dojnic osadní výbor a část obyvatel Oldřichovic nesouhlasí. "Jde o to, že tam má být uložena zemina z rekonstrukce železničního koridoru. Na takto navezené zemině chce firma Agricoop velkokapacitní kravín postavit. Tu situaci jsme probírali 1. října na schůzi osadního výboru, kde jsme k úpravám vyjádřili negativní stanovisko. Důvodem je to, že již teď je na silnici I/11 komplikovaná dopravní situace," uvedl Plucnar s tím, že občané, kteří žijí v bezprostřední blízkosti, podali své připomínky a námitky v pátek 9. října. - přečtěte si také: Firma, která osm let staví kravín, opět čelí kritice

Kvůli projektu, který Agricoop spřestávkami prosazuje od roku 2001, vzniklo v minulosti několik petic.

Pět set dojnic, padesát milionů korun

Záměr má nyní oficiální název "Racionalizace technologie pro skot - welfare v chovu zvířat." Dojnic má být 505, celkové náklady se podle Pilcha odhadují na 52 milionů korun. Již v létě uvedl, že pokud firma kravín na své náklady postaví a zkolauduje, mohla by zpětně získat až 45 procent investic, a to prostřednictvím zemědělského intervenčního fondu. Říká, že lidé mají na kritiku právo, tvrdí ale, že díky kravínu se v konečném důsledku zlepší životní prostředí. Pilch argumentuje rovněž novými pracovními místy.

Vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování Věra Pindurová shrnula, že Agricoop požádal o změnu územního rozhodnutí na stavbu kravína a zároveň požádala firma ŽSD o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. "Jedno rozhodnutí podmiňuje druhé, protože firma má záměr provést terénní úpravy na pozemku, kde by měl stát nový kravín a změní tak výškové řešení. Terénní úpravy se budou týkat navážek zeminy ze stavby Optimalizace trati firmou ŽSD. Proběhnou nová místní šetření a stavebnímu úřadu byly doručeny nesouhlasy občanů bydlících v okolí. Zároveň však je třeba si uvědomit, že žadatelé splnili požadavky vyplývající ze zákona a kromě upravené dokumentace předložili kladná vyjádření dotčených orgánů," řekla Deníku.

Padne odvolání?

"K dnešnímu dni chybí dořešení vynětí ze zemědělského půdního fondu pro dva subjekty. Na otázku, kdy bude o obou žádostech rozhodnuto, je složitá odpověď. Stavební úřad rozhodne pravděpodobně do konce tohoto roku, ovšem pokud by bylo podáno odvolání k našemu rozhodnutí, o odvolání rozhoduje krajský úřad a do té doby není naše rozhodnutí pravomocné," připomněla Pindurová.

Kam dál? Kraj zrušil rozhodnutí ke stavbě kravína v Oldřichovicích