Lukáš Lhoťan je zaměstnanec v personální agentuře, soukromý nakladatel a projektový manažer. Domnívá se, že demokracii a svobodu nezabíjí svoboda názoru, přesvědčení, ale tabuizování, pohodlnost a lenost. Je zároveň autorem knížky Islám a islamismus v České republice, kde popsal své zkušenosti z české muslimské komunity.

Byl jste odmalička veden k náboženství?

Ano. A to mým dědečkem, se kterým jsem do dvanácti let chodil každý týden do kostela.

Co bylo důvodem změny víry? A proč zrovna islám?

V mých 12 letech dědeček neočekávaně umřel a mně se najednou zhroutil celý svět. Moje maminka se pokoušela pokračovat v křesťanské výchově dědečka, proto nás posílala do hodin náboženství. Ale již jsem tam necítil onu lásku, jako u víry mého dědečka. Po několika nepříjemných situacích s vyučujícími, z nichž si dosud pamatuji jejich tvrdá slova o tom, že Ježíš chtěl, aby můj dědeček zemřel, jsem dostal ke křesťanství odpor. V době mého dospívání zrovna navíc zuřily konflikty v bývalé Jugoslávii, které média prezentovala jako „zlí“ srbští křesťané ubližují „hodným“ bosenským muslimům Čečensku. Dodnes si pamatuji scénu, jak pravoslavný kněz žehná ruským tankům jedoucím dobývat Grozný, kdy při tomto útoku zahynulo tisíce žen a dětí. To ve mně vyvolalo pocit, že islám je lepší než křesťanství.

Islám v Česku není příliš zastoupen, na rozdíl od našich sousedních zemí. Čím si to vysvětlujete?

Naší výhodou je, že jsme byli několik desetiletí součásti komunistického impéria, které větší masové migraci nepřálo ani mezi jednotlivými zeměmi svého bloku. Vše se ale změnilo s pádem komunismu. Vstupem České republiky do Evropské unie a Schengenského prostoru u nás došlo k populačnímu nárůstu muslimských migrantů, kteří se zde usazují a žení. Nejvíce je to vidět na modlitebnách. Například v Brně a Karlových Varech jsou dvě, v Praze pak čtyři. S dalšími se můžeme setkat také v Teplicích, Hradci Králové nebo v Plzni.

Domníváte se, že se tato situace v příštích letech změní? Dá se očekávat příliv islamistů?

Určitě. Před pár týdny byla například zveřejněna zpráva, že bez přílivu cizinců začnou Čechy a Morava vymírat. A to už od roku 2014. Tvrdí to studie Českého statistického úřadu a institutu IDEA CERGE. Vezměte v potaz, že již dnes je v České republice kolem půl milionu legálních i nelegálních přistěhovalců… Tedy, buďto bychom museli zrušit náš stávající model státu a sociálních jistot, nebo přijmout masové vlny přistěhovalectví. A odkud asi ti lidé přijdou? Z okolních zemí, které také vymírají? Ne, spíše z míst, kde hrozí přelidnění. A to jsou právě muslimské země.

Jak se dělí islamismus?

Samotné užití termínu islamismus je problémové, protože jde pouze o politicky korektní termín pro klasický islám, který nerozděluje věci na náboženské a občanské. Tedy v islámu sice existuje reformní a liberální proud usilující o reformu islámu a odstranění násilných a nelidských části islámu, ale jde pouze o menší část celku. Zbytek sice je sice také vesměs nenásilný, ale nevzdává se dogmatického udržování i násilných části víry. Takže se kdykoliv může opět probudit násilí.

Mají vůbec něco společného korán a bible?

Pouze tematicky. V koránu se nachází několik odkazů na příběhy z bible, ale převyprávěné v podobě Mohamedově. Samotný korán hlásá, že křesťanská bible je podvrh stvořený lidmi a jen on, korán, je správným slovem boha Alláha.

Co je důvodem emigrace muslimů do Evropy?

Jak jsem se již zmínil přelidnění muslimského světa, potřeba nového životního prostoru a touha po tom, mít se ekonomicky dobře. Přitahuje je náš vyspělý sociální systém, relativní bezpečnost a benevolence evropských zemí k projevům netolerantních stránek islámu. Doposud ve většině muslimských zemí, s pár výjimkami jako je Saúdská Arábie, v nichž vládly nacionalistické režimy, tvrdě potlačují politické projevy islámu. V mnoha z těchto zemí si političtí muslimové nemohli dovolit ani polovinu z toho, co jim je v Evropě tolerováno.

Před nějakou dobou jste se veřejně zřekl islámu a vrátil se zpět ke křesťanství. Proč?

Již před několika roky jsem vystřízlivěl ze své mladické nerozvážnosti a hlubším studiem jsem pochopil, že islám ve své původní podobě není pro mě. Studoval jsem apokryfní křesťanské spisy a spisy rané křesťanské obce. Jejich popis Boha mě oslovil a pomohl mi nalézt cestu zpět k Ježíši Kristu. Inspiroval mě například List Diognetovi z dobrotivosti a lásky jako Král poslal Syna Krále, poslal jej jako Boha, poslal jej k lidem jako člověka. Poslal jej, poněvadž chtěl zachránit, přesvědčovat, ne nutit násilím. Bůh totiž neužívá násilí. Poslal jej, poněvadž volá a nepronásleduje. Poslal, poněvadž miluje, nesoudí.

Je pravda, že vám za to nyní hrozí trest smrti?

Ano, podle islámského práva každému odpadlíkovi od islámu hrozí smrt. Stejně tak i těm, co islám nebo Mohameda kritizují. Například v Íránu čeká na popravu jeden muslim, který konvertoval ke křesťanství, a stal se i křesťanským knězem. V Saúdské Arábii jsou obdobné případy. Ale chápu, že to českou veřejnost příliš nezajímá.