Uplynulo pár dnů od vítězných voleb, jak se cítíte?

„Nepopsatelně dobrý pocit, který však ustupuje pod náporem práce. Té přibývá každým dnem.“

Měl jste vůbec chvilku na zastavení?

„Zatím ne. Po krátkých oslavách volebního výsledku jsem jel do Prahy, kde jsme měli jednání. Nyní se začínají řešit různé varianty koalice. Doma jsem byl jen na chvilku. Ale tato situace mi nevadí. Šel jsem do voleb s tím, že budu pro tento kraj pracovat, a to i na úkor svého osobního života, tedy rodiny a volného času.“

Jak vnímá vítězství ČSSD vaše rodina?

„Samozřejmě, že před volbama u nás doma panovala zvláštní atmosféra. Rodina mi věřila a držela mě. Nyní je zřejmé, že na ni nebudu mít tolik času jako dosud, ale syn už je dospělý a manželka dokáže zvládnout život po boku politika. Dokázala to již v minulých letech a je to jeden z mnoha důvodů, proč ji mám rád a jsem s ní šťastný.“

Co je teď hlavním bodem programu?

„Samozřejmě, že se tento týden začalo jednat o možných koalicích. Rozhodně se nemění nic na tom, že nepůjdeme do vedení kraje s tím, kdo nebude ctít priority našeho programu. Jsme v situaci, kdy si chceme vybrat kvalitního koaličního partnera. Rozhodně nemáme kam spěchat.“

Už víte kterými osobami ze sociální demokracie se chcete obklopit?

„Na kandidátce naší strany byli schopní a šikovní lidé s chutí pracovat. Rozhodně budeme volit do jednotlivých oblastí odborníky, kteří mohou nejen z titulu moci, ale zejména z pozice rozumu a zkušeností vést kraj k prosperitě.“

Můžete nám prozradit jména?

„Zatím ne, ale včas se je dozvíte.“

Které kroky předchozího vedení kraje považujete za správné?

„Kraj se jistě za osm let pod vedením ODS posunul kupředu. Bez podpory centrální vlády sociální demokracie by, ale takový posun dokázal jen těžko. Osobně vnímám pozitivně rozvoj průmyslových zón a snížení nezaměstnanosti.“

Jaké věci Evženovi Tošenovskému dáváte za vinu a co se mu nepovedlo?

„Nepovedlo se hodně věcí, ale rozhodně je nedávám za vinu Evženovi Tošenovskému, nýbrž celému odstupujícímu vedení kraje. Osobně mi vadí zavedení poplatků, privatizace zdravotnických a sociálních zařízení. Vedení kraje přehlíželo oblast Opavska, Krnovska, Bruntálska, Jesenicka a Osoblažska. Za osm let nemáme ochráněno několik měst a obcí před povodněmi. Nemluvě o infrastruktuře, kdy průjezd Frýdkem – Místkem, Opavou či Krnovem trvá desítky minut.“

Do čeho se pustíte nejdříve, kde lidé ucítí změny?

„Jednoznačně je to několikráte zmiňovaná oblast zdravotnictví. Nenecháme privatizovat krajské nemocnice. Zrušíme v nich poplatky.“

Nebude znamenat zrušení poplatků v krajských nemocnicích oslabení privátních nemocnic?

„Lidé si jistě zvolí kvalitní a bezplatnou péči před péči zpoplatněnou. Rozhodně poplatky nejsou příjmem, který zachrání či ohrozí nemocnici, české zdravotnictví či národní ekonomiku. Naopak tyto asociální poplatky výrazně snižují příjmy seniorů či mladých rodin s dětmi.“

Znáte způsob, jak dále pokračovat v rozvoji průmyslu?

„Samozřejmě těch receptů je několik. Aby mohl vzkvétat průmysl a technická odvětví, tak potřebujeme vychovat kvalifikované odborníky. Tudíž by měla nastat razantnější změna ve školství, kde chceme více podpořit učňovské školství. Chceme vybudovat kvalitní zázemí elektro-technické fakulty v Ostravě. Aby se mohl rozvíjet průmysl, tak musí být v kraji kvalitnější dopravní infrastruktura. Důležité je říci, že kromě zahraničních firem, které byly upřednostňovány, je třeba více myslet na české firmy s tradicí. Ty firmy, které se po daňových prázdninách nepřesunou někde na východ. Ty firmy, které tvoří páteř českého hospodářství.“

Zmínil jste školství. Do něj přiteklo hodně peněz. Co chcete změnit?

„Školství je budoucností této země, proto je pro nás tato oblast velmi důležitá. Budeme se snažit prosadit například vznik Lékařské fakulty v Ostravě. Obecně se zaměříme na rozvoj školství v celém kraji.“

Jak vnímáte oblast cestovního ruchu?

„V této oblasti má kraj velké rezervy. Je třeba více mluvit o oblasti Jeseníků. Tyto překrásné, čisté hory jsou neustále ve stínu Beskyd, což je velká škoda. Obě oblasti jsou nádherným a jistým zdrojem financí. Kraj bude jistě sledovat rozvoj okolí Slezské Harty, kde se hrnou zahraniční investoři a začala výstavba prvních domů a zařízení k rozvoji cestovního ruchu. Je třeba vyzdvihovat a nabízet turistům z republiky i zahraničí krásné hrady a zámky ležící na území kraje. Chceme podpořit rozvoj turistického ruchu na Osoblažsku, kde si obce před chamtivým ministerstvem zdravotnictví ubránily své zámky. Ty by se měly rozvíjet a společně s úzkorozchodnou tratí a parní lokomotivou by měly být páteří tamního rozvoje turismu. Nechci a nesmím zapomenout na různé festivaly hudby, které jsou již tradicí a lákají do naší oblasti stále více návštěvníků.“

Co protipovodňová opatření a jejich řešení?

„Neleze diskutovat o tom, že je nutné zabezpečit obce a města před povodněmi. Kraj bude i nadále podporovat IZS (Integrovaný záchranný systém) a pokusí se jednotlivé složky záchranného sboru dovybavit materiálně. Úřad se pokusí pomoci malým obcím, které se snaží řešit protipovodňovou ochranu individuálně za využití poldrů a jiných protipovodňových řešení. Samozřejmě, že bude celý kraj stát za desítkami tisíc občanů, kteří jsou vodou za přívalových dešťů přímo ohroženi na řece Opavě a bude chtít konečně vyřešit jejich ochranu.“

Dočkají se města obchvatů?

„Infrastruktura je palčivý problém a my ho budeme řešit. Nyní musíme jednat s centrální vládou, aby se vrátily do Státního fondu dopravní infrastruktury prostředky, které měly být využity na budování několika důležitých tahů. Vždyť průjezd Opavou je pro řidiče bezmála půl hodina života. Hluk a zplodiny mají velmi špatný dopad na občany. Proto jsme přesvědčeni, že kromě zkvalitnění dopravy dojde pomocí obchvatů i ke zkvalitnění ovzduší a života ve městech a celém kraji.“

Mohou vás lidé nějak kontaktovat s nápady či připomínkami?

„Lidé mě již teď zastavují na ulici a říkají mi, co je trápí. To je tedy jedna z variant, jak mě oslovit. Samozřejmě, že dám veřejnosti včas vědět, jakým způsobem mi budou moci lidé zasílat své podněty či návrhy v elektronické podobě.“