V jakém stavu jste převzal nemocnici a jak vidíte její budoucnost?

Nemocnice má svá obrovská aktiva, a to v podobě personální části. Pracují tu špičkoví odborníci ve svých oborech. Myslím si, že právě na tom bychom měli do budoucna stavět. Všestrannost lékařů dokazuje i množství akreditovaných oborů, kterých navíc stále přibývá. Naposledy například nemocnice získala akreditaci v oboru endokrinologie.

Po finanční stránce je všechno v pořádku?

Nemocnice hradí své závazky tak, jak je potřeba. V tomto směru nevidím žádný problém. Připravujete nějaké větší personální změny? Personální zemětřesení rozhodně nechystám. Chybí nám v tuto chvíli ekonomicko – personální náměstek. Ten minulý odešel na nové místo spolu s ředitelem Petrem Kacířem, funkce je proto volná a na její obsazení je vyhlášeno výběrové řízení. V současné době přijímáme nabídky uchazečů a zřejmě v průběhu února proběhne samotné výběrové řízení. Už teď alemohu říct, že konkurs bude náročný a z našich požadavků rozhodně neslevíme.

Na primářských postech změny nebudou?

Primářský sbor považuji za stabilizovaný a v tomto okamžiku žádná výběrová řízení neplánujeme. Změna proběhne spíše v tom, že mnozí primáři budou zapojeni do tvorby rozvojové vize nemocnice.

Můžete to upřesnit?

Poté, co musel být na podzim vystěhován chirurgický pavilon kvůli jeho havarijnímu stavu, částečně poklesla lůžková kapacita nemocnice. Už teď však víme, že se na původní počet lůžek vracet nebudeme. Dlouhodobé hospitalizace se pomalu stávají minulostí, stále jasněji se ukazuje, že se zdravotnictví vyvíjí jiným směrem. Zákroky jsou díky novým metodám čím dál šetrnější, pacienti často už nemusejí být tak dlouho upoutáni na lůžko, sílí trend takzvané jednodenní medicíny. Ani pojišťovny zřejmě v budoucnu nebudou chtít udržovat velký lůžkový fond. S primáři tedy chceme hledat způsoby, jak vytvářet moderní nemocnici, která by byla mezi krajskými nemocnicemi na špici.

Chcete tedy počet lůžek dále omezovat?

Problematika se týkala především chirurgických oborů. I přesto, že byl počet lůžek menší, objem výkonů se už v prosinci co do počtu dostal na úroveň jako před vystěhováním pavilonu. Ověřili jsme si, že na méně lůžkách bez problémů zvládneme stejné množství zákroků. Myslím si, že právě tudy vede cesta. Nemocnice musí najít novou, modernější, intenzivnější tvář a právě na tom by primáři měli pracovat.

Co říkáte názoru, že by bylo vhodné nemocnice změnit z krajských příspěvkových organizací na akciové společnosti?

Frýdecká nemocnice by měla být páteřním článkem poskytujícím zdravotní péči na území Moravskoslezského kraje. Nejvhodnější právní forma je podle mého názoru příspěvková organizace. Vloni na podzim nechal statik vystěhovat chirurgický pavilon. Kraj zatím neví, jestli jej zbourá nebo opraví.

K jakému řešení se přikláníte?

Nyní je třeba počkat na závěry studie, která ukáže, jestli bude výhodnější starý pavilon zrekonstruovat nebo jej zbourat a postavit nový. Obecně si myslím, že moderní technologie a přístupy, které chceme do nemocnice zavést, si zaslouží přiměřené prostory a lépe fungují v nových podmínkách.

Na této studii se už pracuje?

Je sestavena pracovní skupina amá už k dispozici vstupní materiály. Spolupráce frýdecké nemocnice s městem nebyla vždy úplně ideální. Jak ji vidíte do budoucna? Jde především o komunikaci a k té je nemocnice připravena. Nemocnice leží na katastrálním území města, je největším poskytovatelem zdravotní péče v okrese, její spádová oblast čítá více než 150 tisíc obyvatel a spolupráce s městem je nutná. Myslím si, že už jsme nakročili správným směrem.

Jste také zastupitelem města, může to jednání usnadnit?

Nepochybně ano.