Hned na několika místech najednou pracují silničáři. A nejde zrovna o bezvýznamné trasy, ať už jde o silnici II/473, kde se začíná frézovat v úseku od křižovatky „U Rady“ v Místku, kolem Kauflandu a magistrátu až k nemocnici na ulici Bruzovská ve Frýdku, nebo silnici II/477 od autobusových zastávek u Alberta ve Frýdku, přes kruhový objezd u Sekerovy vily na Slezské až do Starého Města a Bašky.

„Z Bašky jsme s dětmi jeli do Frýdku k nemocnici hodinu,“ postěžovala si jedna z řidiček. Běžně trvá tahle cesta v čase mimo dopravní špičku zhruba deset minut.

Kritika se valí i na magistrát, byť opravované silnice jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. „Chtěli jsme, ať to dělají postupně, aby vytvořili objízdné trasy, informovali veřejnost, ale bohužel se tak nestalo. My kraji nejsme schopni nic přikázat,“ argumentoval na facebooku rozhořčených lidem také primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kraj se výtkám brání. Důvodem, proč se obě stavby dělají najednou, je to, že musejí být kvůli dotacím dokončeny do konce října. „Na tuto skutečnost Moravskoslezský kraj upozornil zástupce Frýdku-Místku již v roce 2017. Poté se v roce 2018 uskutečnilo několik dalších jednání jak se zástupci města, tak i Policií ČR, a to kvůli optimalizaci dopravy. Aby v rámci nutných uzavírek byla zachována bezpečnost a plynulost dopravy, a zároveň nedocházelo ke zbytečnému prodlužování výstavby a „obtěžování“ obyvatel Frýdku-Místku,“ uvedla za krajský úřad Miroslava Chlebounová z odboru komunikace.

MAGISTRÁT: NEMŮŽEME SI KLÁST PODMÍNKY

Město tvrdí, že nemá páku na to, aby nařizovalo vlastníkům komunikací, jak při opravách postupovat, jak rozvrhnout termíny a úseky, aby ve městě nenastal dopravní kolaps. Magistrát ale v rámci státní správy vydává rozhodnutí o omezení v dopravě, a to na základě požadavku vlastníka komunikace. Pokud vlastník doloží vše potřebné, pak magistrát musí ze zákona omezení obecného užívání silnice povolit.

„Povolení bylo vydáno k 17. dubnu. V žádosti se udává termín orientačně, práce mohou být zahájeny v den povolení, ale také třeba až za dva týdny. Očekávali jsme, že nám ten, kdo silnice na našem území opravuje, dá v dostatečném předstihu vědět, kdy opravy opravdu zahájí,“ poznamenal náměstek primátora Karel Deutscher. Informovat o plánovaných opravách svých silnic by podle něj měl zejména jejich majitel, což je v tomto případě kraj. „Ten to ale neudělal a praxe ukazuje, že pokud opravuje něco ve Frýdku-Místku, tak neinformuje veřejnost téměř nikdy,“ podotkl Deutscher.

„Každý ví, že opravy komunikací jsou vždy spojené s kritikou, tak proč by o tom informoval jako první. Nechal informovanost na městě, aby se s kritikou občanů vypořádalo samo. Většina občanů nerozlišuje, čí je cesta,“ stěžuje si náměstek primátora.

TENDR TRVAL DÉLE, NEŽ SE ČEKALO

Za současný neutěšený stav může i to, že zadávací řízení na zhotovitele stavby trvalo déle, než se předpokládalo. Stavba z Bruzovské ulice směrem na Bašku a okolo sídliště Slezská měla trvat od srpna do prosince loňského roku. Jenže smlouva byla uzavřena až v polovině října. Zhotovitel navzdory nevhodnému datu převzal koncem října staveniště a zahájil stavbu v úseku od křižovatky II/477 s II/473 až ke křižovatce ulic Hlavní třída a Slezská.

„Na tomto úseku nebyla z dopravních důvodů provedena rekonstrukce okružní křižovatky a z technologických důvodů rekonstrukce zálivů v místě autobusových zastávek,“ upřesnila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Investor se podle kraje od zahájení prací ve Frýdku-Místku na podzim loňského maximálně snažil realizovat co největší úseky na komunikaci II/477 tak, aby se stavební práce v letošním roce na obou úsecích uskutečnily v co nejmenším časovém souběhu.

„Větší úsek ale nebylo možné s ohledem na klimatické podmínky zrealizovat. I přes krátké období, ve kterém mohl zhotovitel v roce 2017 na stavbě pracovat, fakturoval provedené práce za více než 13 milionů korun,“ doplnila Miroslava Chlebounová.

Řidiči ve městě se také děsí chystané rekonstrukce Rubikovy křižovatky v centru města. Ta by však měla začít až v příštím roce.