„Příjmy města by příští rok měly dosáhnout jedné miliardy a 47 milionů korun a výdaji ve výši jedné miliardy a 114 milionů korun. Rozdíl ve výši 67 milionů korun je kryt zůstatkem nevyčerpaných prostředků z letošního roku a zdroji z účelových fondů města,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem na letošní rok budou předpokládané příjmy i výdaje v roce 2009 nižší o téměř 300 milionů korun. Do rozpočtu totiž nebudou zahrnuty výdaje na sociální dávky, které jsou kryty z dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejvíce peněz bude v příštím roce směřovat do oblasti dopravy, místní správy, bydlení, komunálních služeb, územního rozvoje a do oblasti školství. V rámci odborů získá z rozpočtu nejvíce financí odbor dopravy, a to téměř 267 milionů korun, následuje odbor investiční s částkou 212 milionů korun, odbor vnitřních věcí se 167 miliony a odbor školství s téměř 158 miliony korun.

„Z větších investičních akcí lze zmínit vybudování kanalizace v části Panské Nové Dvory, revitalizaci ulice 8. pěšího pluku, rozšíření ulice Dobrovského, řešení školního a sportovního areálu 5. a 9. základní školy, modernizaci jeslí nebo rekonstrukci půdního prostoru denního stacionáře pro zdravotně postižené, Integrovaného centra Žirafa,“ vyjmenovala mluvčí.

Příští rok by měla být také uskutečněna první etapa výstavby hospice a rozsáhlá rekonstrukce 2. základní školy na ulici J. Čapka.