Mezi nejvýznamnější investice na Moravě a ve Slezsku patřilo v roce 2007 dokončení rekonstrukce a rozšíření rozvodny 110 kilovoltů a vybudování nové rozvodny v Nošovicích. Nové stavby zajišťují dostatek elektřiny nejen pro odběratele v průmyslové zóně Nošovice, zejména pro novou továrnu automobilky Hyundai, ale také umožnily navýšení dodávek elektrické energie pro stávající zákazníky pivovar Radegast a Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré.

Dále zajistí energii pro další zamýšlené průmyslové zóny Třanovice, Horní Tošanovice a Hnojník. Další významnou investicí je výstavba nové rozvodny pro průmyslovou zónu Mošnov, která přijde na 150 milionů korun, úprava rozvodny v Příboře (70 milionů korun) a nové vedení mezi těmito rozvodnami (59 milionů korun). Projektové práce byly zahájeny v roce 2007, realizace se předpokládá v roce 2008.

(lap)