Frýdek-Místek Během posledních deseti let ve městě klesl počet sňatků, a naopak se zvýšila rozvodovost. Také se rodí více dětí mimo manželský svazek. Vyplývá to z demografických údajů v Moravskoslezském kraji Českého statistického úřadu.

Za posledních deset let se ve Frýdku-Místku snížil počet sňatků a vzrostla rozvodovost. Zatímco před deseti lety bylo téměř šest sňatků na tisíc obyvatel, v roce 2016 už to bylo 4,6. Podle Českého statistického úřadu sňatečnost klesla ve všech sledovaných městech v kraji, nicméně ve Frýdku-Místku je pokles největší.

Frýdek-Místek je v kraji jediným městem, kde stoupl počet rozvodů v Bruntálu, Karviné, Novém Jičíně, Opavě i Ostravě rozvodovost klesla. Ve Frýdku-Místku je však na sto sňatků 67 rozvedených oproti roku 2007, kdy se na sto sňatků rozvedlo šedesát. Podle Jarmily Pilecké z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd je česká veřejnost poměrně otevřená rozvodům, a to především, pokud je manželství nefunkční s tím souhlasí téměř tři čtvrtiny dotázaných. Přibylo také dětí, které se narodí mimo manželství na 55 procent z původních 38 procent.

„Obecně vidíme, že se česká veřejnost staví kladně k soužití partnerů bez nutnosti jejich formálního sňatku,“ komentuje Pilecká. Dodává, že manželství není lidmi považováno za nutný základ pro početí potomků, nicméně to neznamená, že Češi vnímají manželství jako bezvýznamné a zbytečné.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ