Zástupci RPG RE tam pozvali nájemníky jedné z porubských lokalit, aby s nimi hovořili o tom, jaké plány s jejich domy mají. Pár desítek účastníků akce se tak dozvědělo bližší informace o pilotním projektu, v jehož rámci má být opraveno zhruba tři sta padesát bytů v oblasti vymezené náměstím Vítězslava Nováka.

„Obnova zde bude probíhat ruku v ruce s aktivitami, které si naplánoval městský obvod Ostrava-Poruba. Takže se zlepší nejen stav našich domů, ale i venkovního prostranství. Podle průzkumu, který jsme v této lokalitě mezi lidmi udělali, je o proměnu zájem,“ řekl v úvodu mluvčí RPG RE Petr Handl.

Pavel Klimeš, manažer portfolia RPG RE, pak uvedl, že nyní probíhá výběrové řízení na projektanta pro tuto lokalitu. Stavební práce by měly začít v červenci a skončit do konce tohoto roku. Přijít by měly na šestasedmdesát milionu korun. „Regenerace se bude dělat bez finanční spoluúčasti nájemníků,“ podotkl Klimeš.

Přítomní nájemníci, většinou patřící do sdružení BytyOKD, však s těmito slovy dávali od počátku najevo svůj nesouhlas. Jejich snahou je totiž domoci se toho, aby jim RPG RE byty odprodalo. „My nechceme, abyste nám něco opravovali. My si to chceme dělat raději sami,“ vykřikovali lidé v publiku.

„Naše domy jsou v docela dobrém stavu, proč neopravíte horší oblasti, jako je třeba ulici Dělnickou, kde lidem vypadávají okna,“ ptala se pak například Helena Řegucká ze sdružení BytyOKD.

Otázku, která je pro sdružení stěžejní, pak vyřkl jeho mluvčí Zdeněk Pavlíček: „Proč nám ty byty raději neprodáte?“ ptal se.

A odpověď? „Byty v tuto chvíli nejsou určeny k prodeji. Máme zájem je opravovat a poskytovat nájemní bydlení,“ konstatoval Petr Handl.