Generální oprava mostu bude zahrnovat i opravu nájezdových ramp nebo rekonstrukci veřejného osvětlení a semaforů. Na výběr dodavatele už je vypsána veřejná zakázka.

Magistrát má s Ředitelstvím silnic a dálnic uzavřenou smlouvu o společném zadávání zakázky. Mostní objekt představuje funkčně propojenou stavbu dílem ve vlastnictví města a dílem ve vlastnictví státu. Jde o mimoúrovňové mostní křížení komunikací křižovatky T.G. Masaryka a silnice I/48.

Oprava Rubikové křižovatky je na základě výsledků mostních prohlídek nezbytná z důvodu velmi špatného stavu. Realizace stavebních prací je ze stavebního a hlavně dopravního hlediska nutno řešit jednotně a koordinovaně, aby uzavírky nezpůsobily dopravní kolaps ve městě. Při provádění opravy bude most vždy z poloviny uzavřen.

Doprava bude během stavby z části odvedena na objízdnou trasu a z části bude probíhat vždy po jedné polovině mostu. Během stavby bude nutné částečně omezit provoz na Hlavní třídě pod mostem.

Firmy můžou podávat nabídky do konce února, vítěz zakázky by měl staveniště převzít v dubnu. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 107,5 milionu korun bez DPH.

Město má na opravu křižovatky v rozpočtu z vlastních zdrojů vyčleněno 50 milionů, které má získat zpět formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Oprava nájezdových ramp bude financována z rozpočtu ŘSD.