Rychlíky RT Express měly jezdit na vytížené trati mezi Ostravou a Prahou od prosince 2006. Přesné časy odjezdů těchto spojů se dokonce objevily před rokem v oficiálních jízdních řádech Českých drah. Společnost Railtrans ale vlaky na trať nikdy nenasadila kvůli neukončenému schvalovacímu procesu moderních elektrických lokomotiv Siemens pro provoz v České republice. Tyto lokomotivy nezískaly u nás homologaci. Ještě letos na jaře společnost věřila, že rychlíky i s časovým odstupem vyjedou.

„Požádali jsme i pro příští rok o trasy a o jízdní řády. Předpokládáme, že soustředěným tlakem na všechny úřady se to povede,“ uvedl letos na jaře jednatel společnosti Railtrans Petr Šimral. Nyní je však jeho stanovisko jiné: „Společnost Railtrans se rozhodla aktivity v dálkové osobní železniční dopravě utlumit a projekt RT Express Praha – Ostrava ukončit,“ informoval Šimral v tiskové zprávě.

Když nemohly vyjet rychlíky s neschválenými lokomotivami, společnost Railtrans měla v záloze náhradní řešení s lokomotivami z padesátých let minulého století. Tato varianta ale neuspěla kvůli značnému možnému riziku poruch lokomotiv a špatnému vnímání provozu vlaků RT Express. Proto byl celý projekt odložen. Společnost Railtrans viní z toho, že nemůže nasadit moderní lokomotivy Siemens, současné prostředí na českých železnicích a legislativu s ním spojenou.

„Zatímco schvalování lokomotiv běželo a běží svým tempem, jakoby náhodou se v první polovině roku objevil ve věcném návrhu zákona o veřejné dopravě institut regulačního stupně, umožňující odepřít přístup k trhu dopravci pro případ, kdy komerční spoje svým provozem významným způsobem ohrozí provozování dopravy ve veřejném zájmu,“ postěžoval si Šimral. Podle něj není v možnostech firmy Railtrans toto prostředí změnit a nebude se o to nadále ani pokoušet.