Důraz v něm bude kladen na udržitelnou výstavbu a odpovídající infrastrukturu, klíčový dokument proto pomohou odborníci a jeho cílem bude najít rovnováhu mezi naplňováním sílící poptávky developerů i individuálních majitelů pozemků po nové výstavbě na jedné straně a udržitelným rozvojem obce s důrazem na dostatečnou infrastrukturu na straně druhé.

Uhlí - žádaná komodita.
Drahota a dlouhé čekání. Uhlí i palivové dříví je nad zlato

„Zájem lidí i developerů stát se součástí růstu Čeladné nás těší. Vnímáme ho jako důkaz toho, že se nám podařilo vytvořit atraktivní místo pro trvalé i volnočasové bydlení. Je ale potřeba dát budoucímu rozvoji obce jasný rámec tak, aby Čeladná byla dobrým místem pro život a rekreaci i do budoucna,“ říká starosta Pavol Lukša.

Vedení obce podle něj od revize územního plánu očekává mimo jiné to, že každý bude předem transparentně vědět, za jakých podmínek a v jakých lokalitách bude možná další výstavba.

Za jednu z klíčových podmínek budoucího rozvoje obce považuje starosta investice do infrastruktury.

Slavnostní otevření muzea nákladních automobilů Tatra, 16. listopadu 2021 v Kopřivnici.
VIDEO: Unikáty, historie a velká auta. Takto vypadá nové muzeum v Kopřivnici

„Čeladná se v posledních dvou desetiletích stala velice vyhledávanou i díky tomu, že vzniklo nové náměstí, opravily se chátrající budovy, postavila se další mateřská škola, proběhla přístavba základní školy a přibyla další sportoviště i dopravní komunikace. To vše přispělo nejen ke zhodnocení nemovitostí i pozemků, ale především ke zvýšení kvality života v obci. Pokud by však nyní přišla nekontrolovatelná výstavba, dostala by se stávající infrastruktura rychle za hranici svých kapacit,“ popisuje Lukša jednu z motivací, proč chce Čeladná revizí územního plánu zajistit, aby šla budoucí výstavba v obci ruku v ruce s investicemi do infrastruktury.

Na financování oprav, zkapacitnění stávajících zařízení a realizaci nových infrastrukturních projektů samotný rozpočet obce nestačí. Větší měrou by se tak na investicích měli podle starosty podílet kromě obce také přímo developeři. Tak je tomu například v Praze, která pro ně vytvořila pravidla a ta určují, v jaké výši mají při budování nových městských čtvrtí přispívat na financování nových místních komunikací, parků, škol, školek a další občanské vybavenosti.

Obec Krásná.
Krásná je prostě krásná! Na většině katastru se rozprostírá zeleň, říká starosta

V Čeladné by tímto způsobem do budoucna mohla být řešena nejen dopravní obsluha, jako je například obchvat Pavliskova dvora nebo rozšíření místních komunikací, ale také zkapacitnění čistírny odpadních vod, rozvoj předškolních a školních zařízení či výstavba kompostárny již u případných nových rezidenčních lokalit, ať už pod kostelem, za prodejnou Hruška, V Lípí, nebo v lokalitě Paseky pod bývalým střediskem ZD Otice.

První veřejné projednání připravované revize územního plánu již v Čeladné proběhlo, připravuje se druhé kolo tak, aby bylo možné na přelomu ledna a února 2022 v zastupitelstvu revizi schválit a dál řídit rozvoj obce již podle nových pravidel.