„Po maturitě jsem hledala zaměstnání a objevilo se místo vychovatelky. Netušila jsem, do čeho jdu, musela jsem se hodně naučit, pochopit a poznat,“ vypráví. Prvních šest let pracovala jako vychovatelka na internátě, později jako vedoucí vychovatelka školního klubu na Středním odborném učilišti hutnickém ve Frýdku-Místku.

V lednu 1994 nastoupila do tehdejšího Domu dětí a mládeže jako pedagog volného času. „Pracovala jsem v oddělení vzdělávání, přírodovědy, také se středoškolskou mládeží. Mou náplní bylo organizovaní zájmových kroužků, soutěží, táborů, výletů a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež. Během tohoto období jsem ukončila studium mimoškolní výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,“ vzpomínala Petra Vlkošová. Od roku 2001 byla ředitelkou frýdecko-místeckého DDM, ten nyní lidé znají pod názvem Středisko volného času Klíč.

„Práce pedagoga volného času je velmi různorodá, stále se vyvíjí, vyžaduje stále nové nápady, reakci na poptávku našich klientů, dětí i dospělých, škol i reakci na požadavky zřizovatele,“ porovnává Vlkošová. „Mám velké štěstí, že mohu mít takové zaměstnání, které mne baví, které je vlastně mým koníčkem. Velkou výhrou jsou skvělí pracovníci Klíče, a to nejen ti stálí, ale desítky externích a dobrovolných spolupracovníků,“ uvedla Petra Vlkošová.

A jaká je podle ní největší odměna? „Když se vrací spokojení klienti, když na konci akce slyšíte poděkování od účastníků, když se nikomu nic nestane.“ Příprava akcí podle ní začíná již rok předem. Tým všech pedagogů připravuje v červnu návrhy na další školní rok. Hodnotí se uplynulé období, plánují se akce oblíbené, dlouhodobě vyzkoušené – k nim patří například taneční soutěž, lyžování předškoláků, výtvarné dílny, letní tábory, turnaje v deskových hrách. „Zároveň se hledají nové nápady, které zaujmou. Vybírají se z hlediska atraktivnosti, ročního období, cílové skupiny i podle finanční náročnosti,“ naznačila ředitelka a dodala, že zájmy veřejnosti se mění velmi rychle. „Rostou nároky klientů na kvalitu nabízených programů, na jejich pestrost a originalitu,“ všimla si 42letá Vlkošová.

Zřizovatelem příspěvkové organizace SVČ Klíč Frýdek-Místek je město. SVČ poskytuje širokou škálu aktivit v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. „Pro naplnění potřeb klientů poskytuje SVČ Klíč bezpečné a zdravé prostředí. Cílem činnosti, kterou zajišťují profesionální pracovníci, je pestrá, kvalitní a neustále se rozšiřující nabídka zájmových aktivit,“ shrnula Petra Vlkošová.

K typům činností uvedla, že jde například o zájmové vzdělávání, kurzy, soutěže, turnaje, kroužky, tábory, akce pro veřejnost či preventivní programy. Pravidelné kroužky, kterých je v SVČ asi 130 kroužků, navštěvuje 1700 účastníků. Některým jsou pouhé dva roky, jiní jsou už dospělí. SVČ Klíč, to je rovněž zhruba 350 akcí ročně, na kterých se vystřídá na 14 tisíc účastníků.

Středisko nebude zahálet ani v následujících dnech. „Od 10. do 15. května proběhne poprvé Týden rodiny. Začne vernisáží výstavy dětských prací Moje rodina, jsou připraveny dílny s výrobou rodinných triček, keramických jmenovek, zájemci si mohou vyzkoušet deskové hry, zdolání lezecké stěny a podobně,“ naznačila s tím, že týden zakončí v polovině května soutěžní odpoledne pro rodinné týmy s názvem Rodinný piknik. Petra Vlkošová poznamenala, že zároveň vrcholí přípravy na letní pobytové a příměstské tábory a další prázdninové programy.