„Zapojili se tak do každoročních aktivit hutní firmy, která na jaře spolu s městem uklízí zelené plochy. Každý rok nasbírají pověření pracovníci několik tun odpadků. Letos spolu se studenty sesbírali 1 930 kilogramů," informovala mluvčí TŽ Petra Jurásková.

Kolem řeky, která protéká areálem železáren, našli studenti hlavně plastové lahve, kusy igelitových pytlů, krabičky od cigaret, zbytky nábytku a další nepořádek. Většinou jde o odpad naplavený vodním tokem. Letos bylo odpadků na váhu méně než v minulých letech. „Složení bylo jiné než v minulosti. Letos voda nenaplavila tolik těžkého a objemného nepořádku, zato pytlů s PET lahvemi, igelitem a dalším drobným odpadem bylo ohromné množství," vysvětlil vedoucí odboru Ochrana životního prostředí v TŽ Radim Klimša. Odpad už ve čtvrtek z areálu odvezla pověřená externí firma.

Mluvčí TŽ upozornila, že čištění koryta řeky je jednou z řady aktivit průmyslového podniku v oblasti ekologie. Připomněla, že letos dojde k významné výsadbě stromů jak v areálu, tak v jeho blízkosti. „Kromě toho probíhají už od loňského roku ekologické investice ve výši přes dvě miliardy korun," uvedla s tím, že mezi největší patří odprášení aglomerace č. 2 a sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny.

Den Země připadá na 22. dubna. Tradičně si ho připomínají například v Hrádku, kde nyní s předstihem uspořádali již čtvrtý úklid obce. „Zúčastnilo se celkem 45 obyvatel. Velmi potěšitelná byla účast rodin s dětmi," sdělil starosta Robert Borski. „Uklízeli jsme kolem řeky. Zejména proto, že jarní vody každoročně přivezou od Jablunkova spoustu odpadu, a také proto, že okolí Olzy patří k nejpůsobivějším zákoutím naší obce. Rovněž jsme po některých neukázněných turistech čistili hrádecké turistické a Nordic Walking trasy. Nasbírali jsme celkem 61 pytlů a několik pneumatik," shrnul výsledek úklidu v rámci akce Den Země v Goralii.