Program se letos více zaměří na problematiku spojenou s odpady, měl by hlavně upozornit na problémy životního prostředí a naznačit možnosti jejich řešení. „Tradiční Den Země proběhne ve čtvrtek 22. dubna v Sadech B. Smetany u břehu řeky Ostravice. Od 9 do 15 hodin se zde budou prezentovat organizace, které se zabývají ochranou přírody. Připraven bude i zábavný doprovodný program plný her a soutěží,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

V rámci čtvrtečních oslav proběhne vyhlášení vítězů soutěže Zachraň Strom. Program uvedou děti ze Střediska volného času Klíč, které připravily módní přehlídku modelů vyrobených z odpadového materiálu. V 10 hodin pak začne prezentace jednotlivých organizací.

„Vůbec poprvé se na této akci představí například společnost Asekol, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. V parku přistaví návěs, který má simulovat českou domácnost s běžnými elektrospotřebiči jako je televize, rádio nebo počítač. Návštěvníci se v něm dovědí jak mohou šetřit energii, kam s nefunkčními spotřebiči a jiné zajímavosti,“ přiblížila program Jana Matějíková.

Na akci se představí rovněž Povodí Odry, které má připraveny informační panely o ochraně a obnově přirozených biotopů při správě toků i znalostní testíky. „Tradičně se zde bude prezentovat i občanské sdružení Vita, které připravilo zábavnou soutěž o třídění odpadu, recyklaci nebo kompostování. Ve stáncích tohoto sdružení si návštěvníci budou moci vyzkoušet i výrobu ručního papíru, papírových korálků a dalších výrobků z ekologických materiálů,“ upozornila mluvčí.

Středisko volného času Klíč spolu s občanským sdružením Mlá-dě pak nabídnou možnost vlastnoručního vytvoření mozaiky z odpadových střepů dlažby a připraveny bude mít také štafetové soutěže a lanové překážky. Svou činnost bude prezentovat i Frýdecká skládka, chybět nebudou ani rybáři a včelaři a v přilehlém areálu Sokolík předvede občanské sdružení S.K. a K.S. Dakota ukázky táboření, indiánského folkloru. „Akce se koná za každého počasí,“ ujistila mluvčí.