„Skládka má zhruba pět hektarů, odtěžena bude pouze zhruba jedna třetina, zbývající plocha bude zajištěna rekultivací,“ řekl vedoucí stavby Ervín Šima. Zakázku na sanaci vyhlásilo ministerstvo financí, které za ekologické škody vzniklé před privatizací zodpovídá. Smluvní cena za práce ve Frýdku-Místku je 649 milionů korun bez DPH. Smlouva sice byla podepsána už loni v lednu, začátek prací však brzdila projektová a legislativní příprava.

Nejprve je nutné odstranit ekologickou zátěž v místě, kudy prochází plánovaná trasa obchvatu Frýdku-Místku. Dosud bylo odtěženo zhruba čtyři tisíce tun neutralizačních kalů. Bagry se zakously až do hloubky šesti metrů. V místě, kudy by v optimálním případě měla za zhruba čtyři roky jezdit první vozidla po dálničním obchvatu, je teď široký výkop. Z jeho stěn je vidět, jak byla skládka zakládána a jak se střídají jednotlivé vrstvy.

„Začali jsme těžit postupně obsah skládky až na rostlé dno, které v tuto chvíli je v daném prostoru již částečně obnažené,“ podotkl Ervín Šima. Odtěžené odpady jsou podle druhu odváženy do Němčic nad Hanou, Rapotína a Ostravy, kde jsou vhodné technologie k jejich bezpečnému odstranění. Část odpadů má charakter neutralizačních kalů a kontaminovaných zemin, zbytek jsou odpadní dehty.

SANACE POMŮŽE SILNICI

Odpady, včetně zelené skalice, dehtů, neutralizovaných i kapalných kalů, tam byly naváženy skoro čtyřicet let. Stát se v minulosti zavázal, že skládku zlikviduje. „Město Frýdek-Místek si může oddechnout, protože se konečně zbaví této ekologické zátěže, a zároveň se můžeme těšit na nový obchvat a dopravní úlevu pro město,“ sdělil náměstek primátora Karel Deutscher. Chystaná silnice, po které značná část obyvatel města touží už řadu let, by se bez zahájení sanace Skatulova Hliníku nemohla začít stavět. „V rámci sanace máme za úkol vyčistit na přijatelnou mez ty podzemní vody, které jsou částečně zasaženy pod tělesem skládky a v jejím nejbližším okolí,“ doplnil Ervín Šima.

Sanace skládky, která leží kousek od letiště v místecké části Bahno, by příliš neměla ovlivnit život v okolí. Dopravní zátěž byla omezena na odvoz maximálně dvaceti nákladních vozidel za den. Lokalitou vede část značeného místeckého okruhu, cyklisté by však kvůli stavebním pracím měli jezdit jinudy, byť se tak dosud leckdy neděje.

Budova bývalé Moravia banky v sousedství Národního domu už patří městu.
Vznikne u Národního domu nový multifunkční sál?