„Důvodem oprav není špatný technický stav nádrže, ale stále se zvyšující požadavky na bezpečnost, především za výjimečných povodní,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Ivan Pospíšil s tím, že funkce přehrady nebude během rekonstrukce omezena. „Po opravách bude pětkrát zvětšena bezpečnost nádrže, která tak odolá desetitisicíleté vodě. Modernizace spočívá především ve stavbě nového bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru.

„Kvůli těmto opravám musíme také přesunout operační středisko a upravit korunu hráze a vlnolam. Modernizací projde také řídící systém a vlnolam,“ popsala opravy Eva Hrubá z investičního odboru Povodí Odry. Rekonstrukcí se nezmění hlavní koncepce díla, jeho prostorové uspořádání, ani parametry nádrže.

První úvahy o stavbě přehrady na Ostravici v prosotoru ústí říčky Řečice začaly už na začátku minulého století. Nová přehrada měla hlavně chránit před zátopami na řece Ostravici. Nádrž měla také umožnit plavbu na řece Odře. Po několika návrzích byla stavba přehrady Šance schválena v roce 1957, příprava staveniště pak začala v březnu 1964, zkušební provoz začal na přehradě v dubnu 1969, trvalý pak 1. ledna 1974.

Čtvrteční akce na Šancích se zúčastnili i tehdejší stavitelé a bývalí hrázní. „Na tu dobu vzpomínám velice rád, protože zde byla výborná parta. Pracoval jsem pak ještě na dalších přehradách, ale Šance mi přirostly k srdci nejvíce, protože byly mojí první stavbou,“ řekl redakci tehdejší zástupce investora Ladislav Němec z Brna, který na stavbě začal pracovat ve svých osmadvaceti letech a na Ostravici působil sedm let.