Dosud byl bioodpad svážen jen od rodinných domů, kde je produkce bioodpadu, hlavně ze zahrad, vysoká. „Na žádosti občanů budou hnědé kontejnery na bioodpad zkušebně rozmístěny také na sídlištích, přesněji na místech, na kterých jsou již rok umístěny nádoby na použité oleje,“ podotkla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Bioodpad ze sídlišť se bude svážet dvakrát týdně. „Obsah nádob skončí v kompostárně, kde se zpracuje na kompost a kvalitní zeminový substrát. Na konci roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme, zda sběr bioodpadů na sídlištích ukončíme nebo jej naopak rozšíříme i do dalších lokalit,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Do rozšíření sběru odpadu nutí tuzemské radnice také legislativa. Připravuje se novela zákona o odpadech, která spolu s evropským nařízením vede města ke snižování množství odpadu ukládaného na skládky. Do budoucna navíc mají vzrůst poplatky za uložení odpadu na skládkách komunálních odpadů. Popelnicemi na bioodpad tak radnice chtějí snížit množství odpadů na skládkách.

Zatímco v Kopřivnici se loni pilotní projekt sběru bioodpadu ze sídlišť osvědčil, a tamní radnice tak rozhodla o rozšíření na celé město, v Hradci Králové loni od projektu ustoupili. Lidé do hnědých nádob vyhazovali odpady, které tam nepatří.
Podle povinných evropských cílů musí Česká republika v roce 2025 recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 procent. Dnes se jí to daří pouze z 38 procent vyprodukovaného komunálního odpadu.