Program je určen na podporu vybraných sbírek konaných na území Frýdku-Místku, které mají veřejně prospěšný účel. Může jít také o charitativní nebo humanitární sbírku či například rozvoj vzdělání.

Město vyřídí vše potřebné po administrativní stránce, včetně vytvoření transparentního účtu. První sbírkou je právě oprava „červeného“ kostela. Město se v červnu zavázalo, že na jeho opravu přispěje stejnou částkou, kterou se ve sbírce podaří vybrat od lidí. Maximálně však 200 tisíc korun. Přispívat na sbírku pro kostel je možné ještě téměř měsíc.

Úspěch sbírky může pomoci k získání dalších prostředků z Norských fondů či jiných zdrojů. Evangelický kostel byl postaven v novogotickém slohu mezi lety 1910 a 1911, je zařazen v seznamu kulturních památek. Jenže odpadávají cihličky, které tvoří fasádu stavby, problémem je zatékání. Nechybí proto projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek.

Evangelický kostel ve Frýdku.Zdroj: Deník / Morys Lukáš

V roce 2017 byla provedena nákladem 440 tisíc za podpory ministerstva financí oprava nejvíce poškozených částí obkladu tří pilířů a části stěn na severní straně apsidy. Farní sbor organizoval v nedávné době benefiční koncerty, jejichž výtěžek putoval na opravu. Ani zákon o církevních restitucích sboru ohledně opravy kostela nic nepřinesl, na milionové opravy sbor nemá peníze.