Malí koledníci v bílých hábitech, s korunkami na hlavách a s posvěcenou křídou v rukou obcházejí ode dveří ke dveřím, zpívají koledy a za příspěvek do sbírky lidem rádi nade dveře napíší známé K + M + B 2009.

Tříkrálová sbírka probíhá souběžně ve všech okresech a je největší sbírkovou akcí v České republice. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí. Získaný výnos je určen hlavně na podporu v jednotlivých regionech a desetina výnosu je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

„Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku,“ vysvětlil ředitel frýdecko-místecké Charity Pavel Bužek.

Lidé by si ovšem měli při své dobročinnosti dát pozor na podvodníky. Koledníky oficiální tříkrálové sbírky frýdecko-místecké Charity je však možné celkem snadno rozpoznat. Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem pokladničky, do které koledníci příspěvky vybírají. Jméno na průkazce musí odpovídat jménu v občanském průkazu, který je vedoucí skupinky povinen na požádání předložit. Pokladnička na příspěvky musí být zapečetěná a označená razítkem příslušného městského nebo obecního úřadu.

„Během loňské Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek vykoledovala částku 1 208 556 korun. Připraveno bylo 233 pokladniček, koledování se zúčastnilo 205 skupinek, koledovalo se na území 44 obcí,“ vypočítal Pavel Bužek. Dodal, že oproti předchozímu roku menší počet kolednických skupinek vykoledovalo více peněz.